Ogłoszenia 05.11 – 12.11

NIEDZIELA (05.11)
Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

Przypominamy, że do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Codziennie w tygodniu przed poranną i wieczorną Mszą św. modlimy się w naszym kościele też za zmarłych powierzonych w zaleckach.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na renowację katowickiej archikatedry składamy serdeczne Bóg zapłać.

Dziś jeszcze o godz. 15:00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych. O godz. 16:30 nieszpory.

PONIEDZIAŁEK (06.11)
O godz. 18:45 w kościele spotkanie grupy modlitewnej (wspólna modlitwa brewiarzowa i adoracja Najświętszego Sakramentu).

We WTOREK (07.11)
O godz. 19:00 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

W tym dniu przypada 95. rocznica utworzenia Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego, która dała początek Diecezji Katowickiej. Pierwszym biskupem nowo powstałej diecezji papież Pius XI ustanowił salezjanina, wówczas inspektora Inspektorii austriacko – węgiersko – niemieckiej, przebywającego w Wiedniu, ks. Augusta Hlonda. Podczas wizyty w Rzymie został zaproszony na audiencję, 7 listopada 1922 roku, podczas której Ojciec Święty wręczył mu dekret powołujący do życia Administrację Apostolską dla Śląska Górnego oraz mianował go administratorem. Tym samym Kościół katolicki na Górnym Śląsku został wyłączony spod jurysdykcji Wrocławia i poddany bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

W ŚRODĘ (08.11)
O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa. O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej spotkanie w ramach Katechumenatu, czyli katechezy uzupełniającej dla tych, którzy nie ukończyli religii na poziomie ponadpodstawowym.

W CZWARTEK (09.11)
Święto Rocznicy Poświęcenia (1688 r.) Bazyliki Laterańskiej – pierwszej katedry Rzymu. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

O godz. 19:00 w kancelarii druga nauka przedślubna. Przypominamy wszystkim narzeczonym, że Dekanalny Dzień Skupienia dla nich odbędzie się w naszej parafii w sobotę 25 listopada br. Udział w tym spotkaniu obok trzech nauk przedślubnych jest dla każdej pary obowiązkowy.

W PIĄTEK (10.11)
Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, wielkiego obrońcy nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.

W SOBOTĘ (11.11)
Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa – patrona żołnierzy, dzieci, hotelarzy, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, podróżników, tkaczy, więźniów, przywoływany przeciwko pijaństwu i burzy.

Jest to NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. W tym dniu pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i w jej obronie. Chcemy także modlić się o to, by każdy Polak troszczył się o wspólny dom, jakim jest jego kraj. W naszych modlitwach będziemy zawierzać dobremu Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polski, a także będziemy Go prosić, aby każdy jej mieszkaniec czuł się dobrze jako obywatel i jako chrześcijanin.

W naszym kościele w tym dniu dodatkowa Msza św. o godz. 9.30. O godz. 7.40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.

W przyszłą niedzielę (12.10)
XXXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ kolekta przewidziana na zakup opału.
W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ta niedziela solidarności z prześladowanymi chrześcijanami obchodzona jest w Kościele katolickim w Polsce od 2009 roku w każdą drugą niedzielę listopada, jako dzień szczególnej pamięci, modlitwy i materialnego wsparcia chrześcijan obecnie prześladowanych na całym świecie. Dlatego po każdej Mszy św. kwesta na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Informacja dla dzieci: Rozwiązanie konkursu dla dzieci na najlepsze przebranie za świętego odbędzie się w niedzielę 19 listopada na Mszy o godz. 12.00.