Ogłoszenia 04.12 – 11.12

NIEDZIELA (04.12)
W drugą II NIEDZIELĘ ADWENTU staje przed nami postać św. Jana Chrzciciela. Był osobą, która rozpoznała w Jezusie obiecanego Mesjasza. Ogłosił, że Zbawiciel jest obecny między nami. Wzywał też do nawrócenia i przygotowania drogi dla Jezusa, do przemiany życia. Wsłuchując się w głos tego proroka, zechciejmy i my podjąć trud nawrócenia przez sakrament pokuty i pojednania, aby Chrystus mógł znaleźć w naszych sercach godne mieszkania.

Dzisiejsza niedziela jest w Polsce 17. DNIEM MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU NA WSCHODZIE. Niech wyrazem naszego otwarcia na słowo przychodzącego Pana będzie konkretny gest życzliwości wobec sióstr i braci zza naszej wschodniej granicy, którzy nie mogą jeszcze cieszyć się pełną wolnością religijną i godnymi warunkami do sprawowania kultu Bożego. Po Mszy św. przy wyjściach z kościoła kwesta na ten cel. Dziękujemy za każdy dar materialny.
„Bóg zapłać” za złożone dziś ofiary pieniężne przeznaczone na zakup opału. Już od miesiąca trwa sezon grzewczy w naszym kościele. Utrzymujemy ciągle dodatnią temperaturę, aby nie wyziębiło się powietrze w naszej dużej świątyni, a my, uczestniczący w nabożeństwach czuli się w niej w miarę komfortowo.

Dziś w naszej parafii uroczystość barbórkowa. Suma o godz. 10.30 za wszystkich górników naszej parafii oraz ich rodzin.

Podczas Mszy św. o godz. 12.00 dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św. uroczyście poświęcimy medaliki. O godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców o chrzestnych. O godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory.
Dziś parafia św. Barbary obchodzi swoją uroczystość odpustową. O godz. 12.00 Suma, a o godz. 17.30 uroczyste Nieszpory odpustowe.

Kolęda dziś od godz. 14.00
1. Sąsiedzka 15-1, 12-2; Tęczowa 21 – 5; Opolska 22; Szamarzewskiego 17 – 1
2. Nowaka 7 (od góry)
3. Nowaka 9 (od dołu)
4. św. Józefa 1 (od dołu)

W PONIEDZIAŁEK (05.12).
Po wieczornych Roratach spotkanie grupy modlitewnej.

WE WTOREK (06.12)
Wspomnienie św. Mikołaja z Miry Licyjskiej, biskupa – patrona dzieci, kupców, marynarzy, młodych małżeństw, strażników, studentów, rybaków, kowali, żeglarzy, cukierników, flisaków, piekarzy, młynarzy, notariuszy, jeńców, piwowarów i bednarzy. Święty Mikołaj sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. W Kościele Wschodnim do dzisiaj doznaje wyjątkowej czci; w każdej cerkwi znajduje się jego ikona. Tego dnia tradycyjnie obradujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie świętego Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serca na te dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Ale niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego.

O godz. 18.45 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

W ŚRODĘ (06.12)
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa – patrona pszczelarzy, pasieczników i piernikarzy. Była biskupem Mediolanu. Doskonały kaznodzieja, obrońca słusznych praw Kościoła, autor wielu pięknych tekstów liturgicznych (m. in. Te Deum).

Po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo wotywne do Św. Józefa. O godz. 17.30 nowenna ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po Roratach ok. godz. 19.00 w kościele kolejna katecheza biblijna ks. Pawła KACZMARCZYKA. O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej 1. (z III serii) spotkanie w ramach Katechumenatu dla tych, którzy nie ukończyli katechezy na poziomie ponadpodstawowym.

W CZWARTEK (07.12)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – prawda ta pochodzi z czasów apostolskich. Została oparta na objawieniu Bożym i Tradycji. Choć zawsze towarzyszyła wierzącym, to jednak obchody uroczystości kształtowały się na przestrzeni dziejów. Właściwą rangę w Kościele zyskała dopiero 8 XII 1854 roku, kiedy papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Rzymianie na tę okoliczność wystawili na placu Hiszpańskim potężną kolumnę, na której umieścili posąg Maryi błogosławiącej Wieczne Miasto. Do dziś, co roku 8 grudnia, wierni wraz z Papieżem składają przy niej symboliczne dary z kwiatów i modlą się o Jej wstawiennictwo.

W tym dniu w naszym kościele Msze Święte o godz. 9.30 i 16.30. W tym dniu NIE BĘDZIE RORAT. O godz. 18.00 Msza św., podczas której do wspólnoty „Dzieci Maryi” przyjęte zostaną nowe dziewczęta oraz nastąpi wręczenie medalików. O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej druga nauka przedślubna.

W tym dniu Legion Maryi naszej parafii serdecznie zaprasza na wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem podczas tzw. „GODZINY ŁASKI” w godz. od 12.00 do 13.00. To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołamy wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzimy z Maryją, tym więcej łask spłynie na nas i tych, których nosimy w sercu. Dlatego postarajmy się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliżmy się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile nas stać. Każda chwila, którą spędzimy przytuleni do obietnicy Matki Bożej, okaże się dla nas bezcenna. ZAPRASZAMY!

W PIĄTEK (09.12)
PWspomnienie św. Juana Diego Cauhtlaotzin, Indianina, któremu objawiła się Matka Boża w Guadelupe.

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania o godzinie 18.45 w piątek 9 grudnia.

W tym dniu 63. rocznicę Urodzin obchodził będzie Proboszcz naszej parafii Ks. Antoni KLEMENS. Na Mszę św. w jego intencji zapraszamy parafian w niedzielę – 11 grudnia – o godz. 10.30.

W SOBOTĘ (10.12)
Wspomnienie NMP Loretańskiej – patronki lotników. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Kolęda w tym dniu od godz. 14.00
1. Mariańska 1, 1A, 1B, 3, 3A
2. Nowaka 3 (od dołu)
3. Nowaka 5 (od dołu)

W przyszłą niedzielę (11.12)
III NIEDZIELĘ ADWENTU zwaną NIEDZIELĄ RADOŚCI (Gaudete) kolekta przeznaczona będzie na świąteczny wystrój naszego kościoła.

Kolęda w tym dniu od godz. 14.00
1. Okrężna 40 – 2; Miła 54 – 28;
2. Mariańska 7, 7A, 7B, 7C
3. Mariańska 3B, 3C, 5, 5A, 5B

Dziś i w przyszłą niedzielę 11 grudnia przy głównym wyjściu z naszego kościoła kiermasz świąteczny, na którym są do nabycia ozdoby świąteczne wykonane przez wychowanków i wychowawców Profilaktyczno-Terapeutycznej Świetlicy Środowiskowej im. Św. Elżbiety w Bytomiu-Łagiewnikach. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na potrzeby świetlicy.
Zapraszamy także do naszego sklepiku parafialnego, gdzie zakupić można wigilijne świece Caritas i opłatki wigilijne.

W kancelarii parafialnej przyjmowane będą zapisy na „21. WIGILIĘ DLA OSÓB SAMOTNYCH”, która odbędzie się 21 grudnia, o godz. 17.00 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. Łagiewnickiej 18. Zainteresowanych mieszkających TYLKO na terenie naszej parafii zapraszamy do zapisów w kancelarii. Należy przyjść osobiście ze swoim dowodami tożsamości.