Ogłoszenia 04.11 – 11.11

NIEDZIELA (04.11)
Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu Słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

Przypominamy, że do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Codziennie w tygodniu przed poranną i wieczorną Mszą św. modlimy się w naszym kościele też za zmarłych powierzonych w zaleckach.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na renowację katowickiej katedry składamy serdeczne Bóg zapłać.

Dziś jeszcze o godz. 15:00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych. O godz. 16:30 nieszpory.

W PONIEDZIAŁEK(05.11)
Wspomnienie rodziców św. Jana Chrzciciela – świętych Zachariasza i Elżbiety – patronki matek, żon, położnych. Cześć rodzicom św. Jana Chrzciciela oddawano w Kościele od dawna i to we wszystkich obrządkach. Ciało Zachariasza, odnalezione „cudownie” 11 lutego 415 roku, przewieziono do Konstantynopola, gdzie ku jego czci wystawiono bazylikę. W Rzymie, w bazylice laterańskiej, ma się znajdować relikwia głowy św. Zachariasza. Tradycja nie wspomina natomiast o relikwiach św. Elżbiety.

O godz. 18:45 w kościele spotkanie grupy modlitewnej (wspólna modlitwa brewiarzowa i adoracja Najświętszego Sakramentu).
Natomiast na godzinę 18.00 zapraszamy do Starochorzowskiego Domu Kultury na koncert, odbywający się w ramach 7. edycji „Przystanku Krajcok” poświęcony śp. Mirkowi Bregule z zespołu Universe. Podczas imprezy usłyszymy niezapomniane utwory grupy, gościnnie podczas koncertu wystąpią m.in.: Andrzej Lampert, Henryk Czich, Izabela Fojcik, Zespół Fresco oraz młode utalentowane zespoły oraz wokaliści.

WE WTOREK (06.11)
O godz. 19:00 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

O godz. 19:00 odbędzie się 4. spotkanie w ramach cyklu spotkań dotyczących podstawowych prawd zawartych w Ewangelii pt. „Źródła wiary”. Chodzi w nich o to, by ci, którzy są w Kościele, mogli swoją wiarę ożywić. A ci, którzy być może są na obrzeżach – by mogli odkryć piękno spotkania z Chrystusem i na nowo do Niego przylgnąć. Ks. Bartosz JANKOWSKI bardzo serdecznie na to oraz kolejne spotkanie zaprasza.

W ŚRODĘ (07.11)
O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa. O godz. 17:00 w kancelarii parafialnej kolejne spotkanie w ramach katechumenatu, czyli katechezy uzupełniającej dla tych którzy nie ukończyli religii na poziomie ponadpodstawowym.

O godz. 19:00 zapraszamy na Wieczór Uwielbienia, by wspólnie adorować modlitwą i śpiewem Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

W tym dniu przypada 96. rocznica utworzenia Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego, która dała początek Diecezji Katowickiej. Pierwszym biskupem nowo powstałej diecezji papież Pius XI ustanowił salezjanina, wówczas inspektora Inspektorii austriacko – węgiersko – niemieckiej, przebywającego w Wiedniu, ks. Augusta Hlonda. Podczas wizyty w Rzymie został zaproszony na audiencję, 7 listopada 1922 roku, podczas której Ojciec Święty wręczył mu dekret powołujący do życia Administrację Apostolską dla Śląska Górnego oraz mianował go administratorem. Tym samym Kościół katolicki na Górnym Śląsku został wyłączony spod jurysdykcji Wrocławia i poddany bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

W CZWARTEK (08.11)
O godz. 19:00 w kancelarii pierwsza nauka przedślubna.

Dekanalny Dzień Skupienia dla narzeczonych odbędzie się w naszej parafii w sobotę 24 listopada br. o godz. 17:15 w krypcie naszego kościoła.

O godz. 16.30 na probostwie spotkanie Rycerzy Kolumba.

W PIĄTEK (09.11)
Święto Rocznicy Poświęcenia (1688 r.) Bazyliki Laterańskiej – pierwszej katedry Rzymu. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

O godz. 17:15 w kościele modlitwy powstałej w naszej Parafii w lutym br. Wspólnoty Krwi Chrystusa. Jej członkowie adorować będą Najświętszy Sakrament i odmówią wspólnie koronkę i litanię do Krwi Chrystusa oraz przez kilka minut w ciszy oddają się kontemplacji Jezusa Eucharystycznego. Członkowie wspólnoty serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy.

W SOBOTĘ (10.11)
Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, wielkiego obrońcy nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.

Od godz. 17:00 okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Na godz. 19.00 zapraszamy na koncert uwielbienia Diakonii muzycznej Ohh My God połączony z Adoracją Najświętszego Sakramentu. Zespół pochodzi ze Świętochłowic, a śpiewający w nim Bartosz Kojda jest naszym parafianinem.

W przyszłą niedzielę (11.11)
XXXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ kolekta przewidziana na zakup rzutnika. Decyzją Rady Parafialnej zdecydowaliśmy się na wymianę obecnego rzutnika, który często się psuje, na nowy, z ekranem telewizyjnym. Pełny koszt wymiany to 20 800 zł.

Po Mszy św. wieczornej młodzież oazowa naszej parafii zaprasza na przedstawienie upamiętniające 100-lecie odzyskania Niepodległości. Zapraszamy na ten ciekawy spektakl.

Będziemy w tym dniu przeżywali 10. DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM. Ta niedziela solidarności obchodzona jest w Kościele katolickim w Polsce od 2009 roku w każdą drugą niedzielę listopada, jako dzień szczególnej pamięci, modlitwy i materialnego wsparcia chrześcijan obecnie prześladowanych na całym świecie. Dlatego po każdej Mszy św. kwesta na Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 105 tysięcy chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Chrystusa. Co 5 minut ginie jeden chrześcijanin. 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych. W 116 krajach świata łamane jest prawo do wolności religijnej. 350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji.

Msze święte za zmarłych zalecanych zostały rozpisane w intencjach – terminy są do wglądu w gablotkach.

Zapraszamy do zakupu płyty DVD poświęconej naszym parafialnym organom. Film w ciekawy sposób prezentuje piękno instrumentu, a także brzmienie poszczególnych głosów. Ukazuje też proces powstawania dźwięku od naciśnięcia klawisza do wydobycia głosu z piszczałki. Ofiara za płytę stanowi cegiełkę na remont wieży kościoła.