Ogłoszenia 04.06 – 11.06

NIEDZIELA (04.06)
W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

Z inicjatywy metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza, od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Święto Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.

Dziś jeszcze o godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych. O godz. 16.30 nieszpory.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy 50. dniowy Okres Wielkanocny. Warto też pamiętać, że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu Spowiedź i Komunię św. wielkanocną.

PONIEDZIAŁEK (05.06)
(tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele.

Dodatkowe Msze św. w naszym kościele o godz. 9:30 i 16:30. Kolekta tego dnia na bieżące potrzeby naszej parafii.

O godz. 18.45 w kościele spotkanie grupy modlitewnej na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

We WTOREK (06.06)
Wspomnienie św. Norberta, biskupa. Jest patronem Pragi, zakonu norbertanów, sióstr norbertyanek oraz wszystkich wspólnot jego imienia.

O godz. 18:45 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

W tym dniu w sanktuarium NMP Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach odbędzie się jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich z udziałem całego Episkopatu Polski. Przez biskupów zostanie tam odnowiony akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z prośbą jaka została skierowana przez Matkę Najświętszą w Fatimie. Pierwszy taki akt miał miejsce w 1946 roku, kiedy to na Jasnej Górze Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa Augusta kard. Hlonda dokonał poświęcenia naszej Ojczyzny Sercu Maryi.

W ŚRODĘ (07.06)
O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo do św. Józefa. O godz. 17:30 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej kolejne spotkanie w ramach katechumenatu, czyli katechezy uzupełniającej dla tych którzy nie ukończyli religii na poziomie ponadpodstawowym.

Spotkanie biblijne w środę po Mszy wieczornej.

W CZWARTEK (08.06)
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie.

W tym dniu kalendarz liturgiczny wspomina także Świętą Jadwigę, królową Polski, której życie można podsumować słowami zaczerpniętymi z kroniki Jana Długosza: „Ona była tak sławna i ceniona w całym świecie katolickim dla wspaniałej postawy moralnej, że wszyscy czcili ją za życia jako wzór świętości”, a po raz drugi wspomina Błogosławionych kapłanów franciszkańskich Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, męczenników, zamordowanych przez terrorystów 9 sierpnia 1991 r. w peruwiańskim Pariacoto.

O godz. 17:00 w „Galerii Pod Schodami u Józefa” odbędzie się kolejny wernisaż pt. „Spotkania w obecności Światła”. Tym razem wystawione zostaną prace malarki Agnieszki Jasińskiej. Zapraszamy.

O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej druga nauka przedślubna.


W SOBOTĘ (10.06)
Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa gnieźnieńskiego, który jednak zrezygnował ze swojego urzędu i jako pustelnik osiadł na rozlewiskach Warty i Neru. W dzisiejszym rozkrzyczanym świecie niech przypomni nam o wartości ciszy i kontemplacji Boga w samotności.

O godz. 7.40 Godzinki ku czci NMP. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W przyszłą niedzielę (11.06)
W przyszłą niedzielę (11.06) UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY. Kolekta (specjalna) na remont murów naszego kościoła. W niedzielę 11.06 po Mszach zbiórka na pomoc niepełnosprawnym w zapłaceniu rekolekcji wakacyjnych

Trwa zgłaszanie kandydatów do nowej Rady Parafialnej. Z tyłu kościoła na stoliku znajdują się przygotowane karteczki, na których wypisujemy swoje propozycje. Przypominamy, że kandydat powinien spełniać następujące warunki: być osobą pełnoletnią, ochrzczoną i bierzmowaną, zamieszkującą na terenie parafii katedralnej, zaangażowaną w życie naszej wspólnoty, odznaczającą się właściwą postawą moralną. Kandydatów na członków rady można zgłaszać do soboty 10 czerwca br. Lista zgłoszonych kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości w niedzielę 11 czerwca, natomiast wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich odbędą się we wszystkich parafiach Archidiecezji Katowickiej 18 czerwca.

Tegoroczna procesja Bożego Ciała wyruszy od kościoła św. Barbary przez ulice 3-go Maja, Karola Miarki, Mariańska, Janasa, Opolską, Mariańską. Ołtarze w naszej parafii będą umiejscowione:
I – Na rogu ulic 3-go Maja i Karola Miarki
II – przy szpitalu na ul. Karola Miarki
III – Na ul. Opolskiej naprzeciw „Cyganka”
IV – Na placu kościelnym przy naszym kościele w miejscu, w którym stała scena w dniu festynu.

Początek w parafii św. Barbary. Procesja wyruszy ok. godz. 8.00. Po procesji Msza w kościele św. Józefa ok. godziny 9.30. Zapraszamy wszystkie dzieci do sypania kwiatów, a szczególnie dzieci Komunijne z tego i zeszłego roku.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do podjęcia studiów, oferując nowoczesne kształcenie na interesujących kierunkach. Rozpoczęła się rekrutacja na teologię oraz na nauki o rodzinie, zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym. Do włączenia się w społeczność Wydziału zaproszone są osoby zainteresowane zgłębianiem wiedzy o Bogu i o rodzinie. Absolwenci Wydziału podejmują pracę między innymi w szkole jako (poszukiwani obecnie w wielu miejscach) nauczyciele religii oraz w instytucjach profesjonalnie pomagających rodzinie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w Katowicach w niedzielę, 11 czerwca 2017 r. Marsz w Katowicach odbędzie się po raz szósty, wpisując się również w obchody X. Metropolitalnego Święta Rodziny. Katowicki Marsz jest objęty patronatem J.E.

Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca – Metropolity Katowickiego i Sz. P. Marcina Krupy – Prezydenta Miasta Katowice.

Parafia świętej Barbary zaprasza do wzięcia udziału w Nocy pokuty i wynagrodzenia w sanktuarium MB Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Wyjazd 29 czerwca o godz. 18.30. koszt 20 zł. zapisy w kancelarii parafii św. Barbary.