Ogłoszenia 03.04 – 10.04

NIEDZIELA (03.04)
Dzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Ustanowił ją w 2000 roku Święty Jan Paweł II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni. Warto się nad tym zastanowić zwłaszcza w trwającym jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Zapraszamy w tym dniu już 15. minut przed każdą Mszą św. do wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Dziś pierwsza część dzieci komunijnych odnowi swoje przyrzeczenia chrzcielne: o godz. 9.00 klasa II D, godz. 10.30 klasa II E, o godz. 12.00 dzieci przygotowujące się do Wczesnej Komunii św.

O godz. 15.00 dziś jeszcze Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych. Na godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na cele charytatywne Caritas Archidiecezji Katowickiej. Caritas nasza prowadzi obecnie 84 placówki charytatywne w archidiecezji. Są to; Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Dziennego Pobytu dla Seniorów, Domy Noclegowe, Mieszkania Chronione dla osób Niepełnosprawnych, Hospicjum stacjonarne i domowe, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, świetlice dla dzieci i inne. Caritas wraz z Archidiecezją dofinansowuje także działalność Domu Księży Emerytów. Caritas zatrudnia prawie tysiąc pracowników na pełnych etatach, którzy służą prawie 15 tysięcy podopiecznych.
Środki na prowadzenie tych placówek pochodzą w większości z budżetu Rządu i Samorządów. Część pieniędzy niestety musi wyłożyć sam Caritas. Stąd akcje świec wigilijnych i wielkanocnych oraz kolekta Uroczystości Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy za tę pomoc, która jest dla Caritasu naszej archidiecezji niezbędna.

W Roku Miłosierdzia polecamy sprawy i potrzeby Caritasu łaskawej pamięci i hojności naszych parafian. Zachęcamy także przy okazji rozliczeń podatkowych za rok 2015 do przekazywania 1% podatku na Fundację Caritas Katowice.
Dziś wiosenne liczenie wiernych uczestniczących we Mszach św. (dominicantes) i przystępujących do Komunii św. (cimunicantes).

Zgodnie z zapowiedzią z Wielkiego Czwartku od wtorku 29 marca podczas codziennych Mszy św. o godz. 7.00 w krypcie Komunia Święta udzielana będzie zebranym na niej wiernym pod dwiema postaciami.

W PONIEDZIAŁEK (04.04).
Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej w tym dniu przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona w Kościele jako ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA, zainicjowany przez św. papieża Jana Pawła II. Podstawowym jego celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym jego momencie i w każdej kondycji. Jest to zarazem Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, by życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy terminalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i wykonanie tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej.

Podczas wieczornej Eucharystii będzie można podjąć dzieło adopcji, składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców.

O godz. 18.45 w kościele kolejne spotkanie grupy modlitewnej.

W tym dniu 31. rocznicę święceń kapłańskich obchodził będzie ks. prof. dr hab. Jerzy DADACZYŃSKI. Polecamy go modlitwom parafian.

WE WTOREK (05.04)
Wspomnienie św. Wincentego Ferreriusza, prezbitera – patrona budowniczych.

W ŚRODĘ (06.05)
O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo do Patrona naszej parafii, podczas którego odmówimy siódmy dzień Nowenny do Patrona naszej parafii – Świętego Józefa, przygotowujący nas do uroczystości odpustowej, która w bieżącym roku będzie miała miejsce w niedzielę 1 maja.

O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a o godz. 18.45 w kościele kolejna katecheza biblijna, którą wygłosi ks. Paweł KACZMARCZYK.

W CZWARTEK (07.04)
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera – gorliwego duszpasterza wśród ubogich, pragnącego ich dobrego wychowania i wykształcenia i zakładającego dla nich szkoły i internaty; dla swego dzieła znalazł wielu ofiarodawców i pomocników, z których z czasem wyłoniło się Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich. Jest patronem nauczycieli katolickich.

O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej pierwsza nauka przedślubna. Narzeczonym, którzy planują przyjęcie sakramentu Małżeństwa do końca sierpnia br. przypominamy, że kwartalny dzień skupienia dla nich odbędzie się w krypcie naszego kościoła w sobotę 4 czerwca o godz. 17.15.

W PIĄTEK (08.04)
34. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich obchodzić będą: ks. Kanonik Piotr BRZĄKALIK, wikariusz naszej parafii w latach 1999-2003, obecnie proboszcz parafii NMP Nieustającej Pomocy w Katowicach-Szopienicach oraz ks. Kanonik Jan ZARĘBA, wikariusz w latach 1988-1991, obecnie proboszcz w Leeds, duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

W SOBOTĘ (09.04)
O godz. 7.40 odśpiewamy Godzinki ku czci NMP. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W tym dniu kapłani odwiedzą z sakramentami chorych i starszych wiekiem mieszkańców naszej Parafii. Zgłoszenia przyjmuje kancelaria (32/249-81-99) lub zakrystia (32/346-30-07).

W przyszłą niedzielę (10.04)
3. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy w Kościele w Polsce 8. Tydzień Biblijny.

W tym dniu druga grupa dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. odnowi swoje przyrzeczenia chrzcielne. I tak o godz. 9.00 klasa II F, a o godz. 10.30 klasa H.
Kolekta tej niedzieli przeznaczona będzie na bieżące potrzeby naszej parafii.