Ogłoszenia 02.04 – 09.04

NIEDZIELA (02.04)
Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Apel ten kierujemy zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.

Dziś przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Nasza parafia posiada jego relikwie od października 2012 roku. Warto pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.

Do świąt wielkanocnych pozostały już tylko dwa tygodnie – dobrze i owocnie wykorzystajmy te dni. Przede wszystkim pozwólmy, aby Pan Jezus dokonywał w nas i dla nas wielkich rzeczy. Niech również wielkopostne rekolekcje, które rozpoczynamy pomogą nam w podejmowaniu wysiłku przemiany życia i dobrego przygotowania się do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Serdecznie witamy w naszej wspólnocie proboszcza z czeskich Domaźlic Ks. Mirosława GIERGĘ, który nasze wielkopostne parafialne i szkolne ćwiczenia duchowe poprowadzi. Wspierajmy go w tym czasie naszą modlitwą i życzliwością.

Serdecznie zapraszamy do udziału w codziennych naukach ogólnych, które wygłoszone zostaną w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy św. o godz. 8:00 i 18:00. Wszystkich dysponujących czasem zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15:00 Zachęcamy również z korzystania w tych dniach rekolekcyjnych z sakramentu Pokuty i Komunii św.

Przypominamy, że za udział w trzy dniowych rekolekcjach możemy uzyskać odpust zupełny (darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca.) Warunkiem uzyskania odpustu są: spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wymagane jest także wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

Za złożone dziś ofiary na świąteczny wystrój naszego kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W PONIEDZIAŁEK (03.04).
Wspomnienie św. Sykstusa I, papieża Na godz. 19:00 zapraszamy na rekolekcyjną naukę stanową wszystkie kobiety naszej parafii

WE WTOREK (04.04)
Wspomnienie św. Izydora z Sewilli, biskupa i doktora Kościoła – patrona internautów, internetu, informatyków, rolników i Hiszpanii. O godz. 19:00 nauka stanowa dla mężczyzn.

W tym dniu 32. rocznicę święceń kapłańskich obchodził będzie ks. prof. dr hab. Jerzy DADACZYŃSKI. Polecamy go modlitwom parafian.

W ŚRODĘ (05.04)
Wspomnienie św. Wincentego Ferreriusza, prezbitera – patrona dobrych małżeństw i budowniczych. Na Mszach św. o godz. 8:00 i 18:00 kończymy nasze rekolekcje parafialne. Kolekta tego dnia na działalność duszpasterską naszego tegorocznego rekolekcjonisty. O godz. 17:30 nowenna do NMP Nieustającej Pomocy. O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej kolejne spotkanie w ramach katechumenatu.

Zapraszamy na potkanie Biblijne w środę po Mszy wieczornej.

W CZWARTEK (06.04)
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. O godz. 18:00 Msza św. o powołania. O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej pierwsza nauka przedślubna. Ministrantów i ich rodziców zapraszamy Na Mszę oraz spotkanie po Mszy wieczornej w salce nad zakrystią.

W PIĄTEK (07.04)
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera – założyciela Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich (tzw. Braci Szkolnych), którego charyzmatem jest wychowanie chrześcijańskie dzieci i młodzieży przede wszystkich ubogich. Jest patronem nauczycieli katolickich.

Jest to zarazem PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 8:00 Msza św. w intencji czcicieli Serca Jezusowego, o godz. 18:00 Msza św. w int. dzieci komunijnych i ich rodziców.

W SOBOTĘ (08.04)
Wspomnienie św. Dionizego z Koryntu, biskupa i męczennika.
W tym dniu przypada PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. Od godz. 7:00 kapłani odwiedzą w domach chorych i seniorów naszej parafii. Prosimy ich zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

O godz. 7:40 odśpiewamy Godzinki ku czci NMP. O godz. 8:00 Msza św. w int. Koła Różańcowego naszej parafii. O godz. 10.00 Droga Krzyżowa dla dzieci. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Panem Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że w tych świętych dniach Wielkiego Postu każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej, ma szczególne znaczenie. Świat oczekuje dziś od chrześcijan wiarygodnego świadectwa komunii i solidarności.

W sobotę dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. po raz pierwszy przestąpią do sakramentu Pokuty i Pojednania. O godz. 9:00 klasy III A i B, a o godz. 10:45 klasa III C i dzieci przygotowujące się do Wczesnej Komunii św.

W przyszłą niedzielę (09.04)
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Na każdej Mszy św. pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Zeszłoroczne palmy prosimy przynosić do kościoła i składać na stopniach kaplicy MB Częstochowskiej.

Na Mszy św. o godz. 12:00 poświęcimy palmy dzieciom klas drugich. Rodzice z dziećmi zbiorą się już o godz. 11:30 przed probostwem, skąd w uroczystej procesji wejdą z palmami do kościoła.
Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na nowe tabernakulum.
Św. Jan Paweł II zaproponował by Niedziel Palmową pamiętać o młodzieży całego świata i na szczeblu diecezjalnym. Dlatego o godz. 14:00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach spotyka się młodzież naszej archidiecezji na 32. ŚWIATOWYM DNIU MODZIEŻY, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem zaczerpniętym z kantyku Magnificat: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.

W wydanym na tę okoliczność orędziu papież Franciszek nawiązując do swego przemówienia w Krakowie, zachęcił młodych, by czynnie kształtowali świat, w którym mają żyć, bo nasze czasy nie potrzebują „młodzieży kanapowej”.

Ojciec Święty zachęcił młodzież do integrowania w sobie pamięci wydarzeń życiowych i wskazał, że może w tym pomóc wieczorna refleksja modlitewna, rozważanie Słowa Bożego, trwanie w postawie dziękczynienia, a także spotykanie osób starszych.

Franciszek zachęcił też młodych do pielęgnowania zażyłej relacji z Matką Bożą. Przypomniał, że w tym roku przypada 300. rocznica odkrycia obrazu Matki Bożej z Aparecidy w Brazylii oraz stulecie objawień w Fatimie w Portugalii. Ojciec Święty zawierzył Maryi pielgrzymowanie młodych do Panamy oraz proces przygotowań do Synodu Biskupów, który poświęcony będzie młodzieży.

Zapraszamy do udziału w imprezie charytatywnej „Przed świętami inaczej”. W ramach imprezy: zabawy muzyczne, zabawy matematyczne i informatyczne, muzyką wydmuszkami, zabawy sportowe, możliwość zakupu prac plastycznych i ciast domowej roboty. Szczegóły na plakatach. Dochód będzie przeznaczony na rehabilitację Leny Nawrockiej. Początek od godziny 14.30 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Lompy. Warto dodać, że rodzice Leny są bardzo zaangażowani w życie naszej parafii. Prowadzą Różę rodziców, aktywnie włączają się w wieczory uwielbienia, oraz wiele innych wydarzeń.

Również na pomoc w rehabilitacji Leny będzie organizowany w naszej parafii koncert chóru Lutnia w przyszłą niedzielę o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy.
Starochorzowski Dom Kultury zaprasza na koncert w wykonaniu chóru Gospel 7 kwietnia o godz. 17.30.