Ogłoszenia 01.03 – 08.03

Niedziela (01.03)
Dzisiejszą, drugą niedzielę Wielkiego Postu, nazywamy niedzielą Przemienienia Pańskiego ze względu na proklamowaną dziś perykopę ewangeliczną o tym wydarzeniu lub niedzielą Abrahama z uwagi na pierwsze czytanie, mówiące o tej postaci. Podziwiając wiarę Abrahama i myśląc o chwale Chrystusa, której przedsmak widzieli Apostołowie na górze Tabor, modlimy się dziś za misje i misjonarzy posłanych do narodów i po Mszy św. przy wyjściach z kościoła wspieramy naszymi ofiarami realizowane przez nich projekty misyjne.
Wczoraj Dniem Chorych rozpoczęliśmy w naszej parafii Rekolekcje Parafialne. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie rekolekcjonistę o. Marcina MOTYKĘ, oblata z Iławy, który te nasze wielkopostne ćwiczenia duchowe poprowadzi. Wspierajmy go naszą modlitwą i życzliwością.

Serdecznie zapraszamy do udziału w codziennych naukach ogólnych, które wygłoszone zostaną w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00. Wszystkich dysponujących pół godziną wolnego czasu zapraszamy do odmówienia Koronki w kościele w Godzinie Miłosierdzia o godz. 15.00 Zachęcamy również z korzystania w tych dniach rekolekcyjnych z sakramentu Pokuty i Komunii św. Okazja do spowiedzi i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 7.30 i 17.30.

Przypominamy, że za udział w trzy dniowych rekolekcjach możemy uzyskać odpust zupełny (darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca.) Warunkiem uzyskania odpustu są: spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wymagane jest także wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na spłatę należności za nowy krzyż procesyjny i świeczniki składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziś jeszcze o godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. O godz. 16.15 Gorzkie Żale. Dziś w drugiej części rozmyślania męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny.

O godz. 18.00 w kościele nauka rekolekcyjna dla rodziców i opiekunów dzieci klas drugich przygotowujących się do przyjęcia w maju br. sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

W poniedziałek (02.03)
Na godz. 19.00 na naukę stanową zapraszamy kobiety naszej parafii.

We wtorek (03.03)
O godz. 19.00 nauka stanowa dla mężczyzn.

We środę (04.03)
Święto św. Kazimierza, polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa.

Na Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 kończymy nasze rekolekcje parafialne. Kolekta tego dnia na potrzeby naszego tegorocznego rekolekcjonisty.

O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek (05.03)
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. O godz. 18.00 Msza św. o powołania do służby w Kościele. O 19.00 w kancelarii parafialnej pierwsza nauka przedślubna.

W piątek (06.03)
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 8.00 Msza św. w intencji czcicieli Serca Jezusowego, o godz. 18.00 Msza św. szkolna w int. dzieci komunijnych i ich rodziców. Od 17.30 miesięczna Spowiedź św. dla uczniów klas III i IV.

W sobotę (07.03)
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. O godz. 8.00 Msza św. w int. Koła Różańcowego naszej parafii. Od godz. 17.00 okazja do osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu i miesięczna Spowiedź św. dla uczniów klas V i VI oraz klas gimnazjalnych.

O godz. 17.15 w krypcie odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Narzeczonych Parafii Dekanatu Chorzów. Program spotkania przedstawia się następująco: rozpoczęcie nauką stanową, o 17.45 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu, a całość zakończy Msza św. o 18.00. Przypominamy, że udział w przewidzianym dla nich dniu skupienia obok trzech nauk przedślubnych jest OBOWIĄZKOWY.

W przyszłą niedzielę (08.03)
III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej archidiecezji.