Nowy Komunikat Budowlany nr 4

Nowy Komunikat Budowlany nr 4,
 dotyczący ratowania budynku naszego Kościoła – po dokonanej Ekspertyzie Budowlanej

         „Z początkiem wiosny należy przebadać pod względem budowlanym i bezpieczeństwa przebywania w kościele, wszystkie mury budynku Kościoła” – to ostatnie zdanie zaleceń Komisji Budowlano – Konserwatorskiej, po usuniętych pęknięciach murów naszego kościoła.

Z końcem listopada zadania, które zostały zlecone po to aby móc zgodnie z procedurami przystąpić do ratowania budynku kościoła św. Józefa w Chorzowie – zostały zrealizowane!

Biuro wywiązało się ze zlecenia ekspertyzy budowlanej. Czyli – cały budynek został, cegła po cegle – przebadany. Wynik, to prawie 200 stron dokumentacji, zdjęć i rysunków technicznych. To także wytyczony „Program Prac Konserwatorskich” wraz z opisem stanu istniejącego. Stanu zachowania. To także: „Opis techniczny”, „Przedmiary” oraz „Kosztorys Inwestorski”.

     Do tego dochodzą dokumenty, bez których nie moglibyśmy rozpocząć prac naprawczych budynku kościoła: Zgoda Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia budowlane Wydz. Architektury UM Chorzów.

     Dla naszej wspólnoty parafialnej informacja, jakże istotna – zapłaciliśmy całą kwotę należną za wykonanie ekspertyzy, w kwocie 37,500 /trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych/

Z tego miejsca bardzo dziękuję tym, którzy przyłożyli się do uskładania takiej kwoty.

     Jeśli dołożymy już wyłożone pieniądze na zabezpieczenie pierwszych pęknięć murów naszego kościoła to wydaliśmy już około 60.000 tysięcy złotych. W tej kwocie znajduje się również wsparcie finansowe Konserwatora Zabytków UM Chorzów. Dziękujemy bardzo.

     Teraz rzecz, która nas wszystkich interesuje pod względem finansowym:
 Koszt Inwestorski remontu elewacji kościoła wynosi 1 255 501,85, /milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden złotych/.

Prace podzieliliśmy na 5 lat.
W pierwszym roku zajmiemy się remontem wieży kościoła.
     Wykonawca z uprawnieniami konserwatorskimi, jest już wybrany.
     Mamy także zapewnienie ze strony Konserwatora Zabytków UM Chorzów o wsparciu finansowym/do maks. 50%/
Uwagi końcowe.

      Czy damy radę? Musimy. Nie ma wyjścia. Każdy z moich poprzedników, Proboszczów a było ich trzech – stawał przed podobnymi problemami. Ks. Kanonik Paweł Czaja – przed problemem tragicznej wojny, Ks. Jan Nita przed problemem największych szkód górniczych, Ks. Kanonik Leonard Swoboda przed problemem i szkód górniczych i innych remontów, jak częściowa przekładka dachu oraz przebudowa kościoła po Soborze Watykańskim II.
Nasze pokolenie też nie może zostawić kościoła w takim, jakim jest obecnie stanie.
Tym razem również musimy wzmocnić popękane mury kościoła, zmurszałe cegły sterane ubytkiem czasu, działaniami atmosferycznymi i wszelkimi deformacjami podłoża pochodzenia górniczego, które to „ bez bieżących działań remontowych będą sukcesywnie degradować obiekt… co w przyszłości może mieć decydujący wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji, zagrażając w konsekwencji statyce obiektu”/cyt.: Program Konserwatorski, Paweł Maryńczuk; 2016/
I jeszcze jeden cytat z w/w „Programu konserwatorskiego” a dotyczący powiązania ze szkodami górniczymi: „ mimo, że obiekt był wielokrotnie remontowany i zabezpieczany pod kątem szkód górniczych, nie jest całkowicie wolny od ich oddziaływania.’ / dz, cyt., jak wyżej./
 
     Wierzę, że każdy, tak jak może przyczyni się do szczęśliwego zakończenia tego zadania.

Ks. Antoni Klemens – obecny Proboszcz.

  • 20161202_174910
  • 20161202_175559