NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

Kazania Pasyjne w Roku Rodziny
Ks. Marek Antosz

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 13.04.2014

…Krzyżu Święty co świat obejmujesz,
który rozdartą Ziemię ramionami dwoma,
jak dziecko słabe matka,
przed ciemnością bronisz,
zmiłuj się nad nami!

Nim ziemia na Kalwarii zaczęła drżeć, a niebo ciemne rozdarła błyskawica rozświetlająca sens cierpienia Boga – tłum odnotował cichy szept Mesjasza – Dokonało się!
Potem już tylko popłoch uciekających świadków, włócznia otwierająca gorejące ognisko miłości, zdziwienie pełne wiary pogańskiego setnika i cisza, i… plusk kropel krwi i wody zabitego Boga – Człowieka – użyźniających mocą uzdrowienia przeklętą glebę Golgoty. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata… (Por. Łk 23, 44-47, J19, 28-37)
Powracali, bijąc się w piersi, każdy pogrążony we własnych myślach, Ciało Jezusa, jak mówi tradycja, oddano Matce w czasie, gdy Józef z Arymatei
i Nikodem gotowali pospiesznie pochówek. Kobiety towarzyszące Mu w drodze, teraz nieme z bólu, usiadły niedaleko grobu wykutego w skale. Łukasz i Kleofas smutni i rozczarowani oddalają się do Emaus, inni zamykają się przed strażami w Wieczerniku. Czas żałoby po śmierci najbliższych ma w sobie, po każdej stracie, coś niepowtarzalnego, nieopisanego na miarę zrodzonych relacji
z utraconą osobą.

W naszych rodzinach też prędzej czy później przychodzi czas straty: śmierci, wdowieństwa, rozpadu małżeństwa, niepłodności, zdrady, bezrobocia, wypalenia, biedy, poniżenia… mój osobisty świat wydaje się wtedy górą zgliszczy nie do odbudowania. I choć mam prawo do żałoby, opłakiwania na swój sposób strat, to nie będzie to trwało wiecznie. Tak jak cisza po śmierci Jezusa nie okazała się przegraną świata, ale zmieniła się w tajemnicę życia. Ze łzami w oczach podniosę się i zaśpiewam sercem pieśń nadziei:

Sens ma zawsze Twego Syna krzyż
Ostry cierń, nieba czerń, kiedy konał
Jak mam pojąć przepłakane dni?
Kolców krzak, cierpki smak własnych klęsk

W Twoim Synu nasze zmartwychwstanie
W Twoim Synu nasze ukochanie
W Twoim Synu nasz nadziei taniec jest
Tylko w Bogu nasze zmartwychwstanie
Tylko w Bogu nasze ukochanie
Tylko w Bogu nasz nadziei taniec jest. Amen