Najważniejsze informacje Z ZARZĄDZENIA ABPA KATOWICKIEGO Z DN. 28 MAJA 2020 R.