Misja Żywego Różańca

misjeJako Wspólnota Żywego Różańca wraz z całym Kościołem podejmujemy odpowiedzialność za dzieło ewangelizacji. Pamiętamy szczególnie o tych, którzy zostali posłani przez Kościół katowicki do krajów misyjnych i tam, gdzie brakuje kapłanów. Wielu z nich doświadcza już modlitewnej i finansowej opieki bliskich im róż różańcowych. Inni o taką pomoc proszą. Odpowiadając na te pragnienia, wzorem założycielki Żywego Różańca – Pauliny Jaricot, Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej prosi, aby do naszej modlitwy dołączyć konkretny dar materialny. Równowartość jednego bochenka chleba ofiarowana miesięcznie od każdego członka Żywego Różańca mogłaby zasilić Fundusz Misyjny Archidiecezji Katowickiej.

Połowa tej sumy byłaby przeznaczona na rzecz konkretnego projektu proponowanego przez kolejnego misjonarza archidiecezji, a druga część ofiar byłaby dzielona pomiędzy pozostałych misjonarzy oraz na animację misyjną. Wnioskowany projekt byłby przedstawiany i rozliczany każdego roku podczas naszej październikowej pielgrzymki. Zbierane ofiary można wpłacać jednorazowo lub w ratach na konto Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej /numer konta podano niżej/.
Propozycja misyjna na rok 2015/2016:

Misjonarze archidiecezji katowickiej zgodnie uznali, że pierwszym podopiecznym Żywego Różańca winien być senior misyjnej posługi – ks. Edward Gorczaty, pochodzący z Mysłowic-Dziećkowic, który już 41 lat pracuje w Tanzanii. Ks. Edward prosi wspólnotę Żywego Różańca o opiekę nad Wioską Miłosierdzia, w której od pięciu lat pracuje siostra Rut Ciesielska. Mjia wa Huruma – Wioska Miłosierdzia leży w Tanzanii, nad brzegiem jeziora Wiktoria, na terenie rozległej wsi Kigera-Etuma. Do miasta Musoma, gdzie pracuje ks. Edward, jest 20 km.

Siostra Rut tak opisuje jej historię: „27 lat temu ks. Gotfreid Biseko otworzył dom dla tych, którzy domu nie mają, bądź nigdy nie mieli, miejsce spokoju i miłości, dla tych, którzy spokoju i miłości nigdy nie doświadczyli, miejsce, w którym każdy doświadczy Bożego miłosierdzia, bez względu na wiek, płeć czy też stan zdrowia.

Dziś mieszka z nami 60 osób dorosłych (starsi, chorzy na AIDS i psychicznie chorzy) oraz 16 dzieci. Od pięciu lat w ośrodku posługę rozpoczęły Siostry Franciszkanki. Cztery lata temu otworzyłyśmy Ośrodek Zdrowia, który udziela pomocy nie tylko naszym podopiecznym, ale wszystkim tym, którzy pomocy potrzebują. Również od czterech lat prowadzimy przedszkole. Oprócz troski o naszych podopiecznych, staramy się pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują m.in. dzieciom z okolicznych wiosek. Pomagamy im w nauce, a także w zdobyciu najbardziej potrzebnych rzeczy, ułatwiających codzienne funkcjonowanie, takich jak jedzenie, mundurki szkolne, zeszyty i długopisy.

Jan Paweł II powiedział kiedyś, że 'każde dziecko na ziemi ma tę samą godność w oczach Bożych’, dlatego też staramy się ze wszystkich sił stworzyć każdemu z osobna namiastkę rodziny i domowego ciepła, które tak bardzo potrzebują, a chorym przynieść ulgę w cierpieniu”.

Duchowa i materialna opieka nad Wioską Miłosierdzia może być naszym pięknym misyjnym darem na Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia ogłoszony przez Ojca świętego Franciszka.

Dziełem misyjnym w naszej archidiecezji opiekuje się ks. Grzegorz Wita, wikariusz biskupi ds. Misji w naszej archidiecezji. Według informacji otrzymanych od niego informacji – od czasu naszej ostatniej październikowej pielgrzymki do katedry do dnia 22 grudnia br. – na potrzeby Wioski Miłosierdzia przekazano już w sumie 3345 zł. Z tej sumy Siostra Rut otrzymała na Święta Bożego Narodzenia 250 dolarów. Dziękujemy wspólnotom różańcowym z parafii: NSPJ w Krzyżkowicach, NSPJ w Rogowie, Św. Michała Archanioła w Katowicach, Ducha Świętego w Bytkowie, Św. Izydora w Jankowicach Pszczyńskich, Ducha Świętego w Wodzisławiu Śl., Św. Jana Sarkandra w Bełku, NSPJ w Paprocanach, Nawiedzenia NMP w Połomi, oraz zelatorom jednej z parafii w Katowicach i Jastrzębiu Zdroju, które już przekazały swój dar materialny na Wioskę Miłosierdzia w Tanzanii.

Rachunek Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej:
Archidiecezja Katowicka, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
Nr konta 10 1560 1111 2107 0236 6515 0010
Tytuł wpłaty: „Żywy Różaniec dla misji” – darowizna na cele kultu religijnego