LUDUS PASSIONIS

średniowieczny dramat liturgiczny według rękopisu CARMINA BURANA – XIII wiek
Piątek 16 marca 2018 roku, godz. 19:00, Kościół św. Józefa w Chorzowie

Najstarsza kompletna pasja Europy Łacińskiej, monumentalny, muzyczny dramat liturgiczny znajdujący się w rękopisie Carmina Burana (XIII w.). Przedstawia ewangeliczne sceny z życia i męki Jezusa Chrystusa (powołanie Piotra i Andrzeja, uzdrowienie Niewidomego, spotkanie Zacheusza, wjazd do Jerozolimy, wieczerza u faryzeusza Szymona, nawrócenie Marii Magdaleny, wskrzeszenie Łazarza, wydanie, pojmanie, sąd, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, lament Marii, zdjęcie z Krzyża).

WYKONAWCY to międzynarodowa 25-osobowa grupa śpiewaków i aktorów z Polski, Estonii, Niemiec, Białorusi, Anglii i Ukrainy skupiona w SCHOLI WĘGAJTY. Autorem opracowania muzycznego (rekonstrukcja na podstawie manuskryptu i kompozycja) jest światowej sławy francuski muzykolog i śpiewak Marcel Pérès. Kierownictwo muzyczne: Marcin Bornus-Szczyciński. Reżyseria i kierownictwo artystyczne: Johann W. Niklaus. Scenografia i kostiumy: Toni Casalonga, Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Magdalena Góra. Gest: Anna Łopatowska, konsultacja teatralna: Geoffrey Norris.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu Stowarzyszenia i Scholi Węgajty „Quem Queritis 2018”

Współorganizatorzy i Partnerzy:
Schola Cantorum Minorum Chosoviensis
Parafia św. Józefa w Chorzowie
Parafia św. Jadwigi w Chorzowie
Chorzowskie Centrum Kultury

Dofinansowano ze środków:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
oraz Miasta Chorzów