KOMUNIKAT PO VIII SESJI PLENARNEJ
II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Dwunastego grudnia br. odbyła się ósma sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło obrady od ostatecznego głosowania nad dokumentami przygotowanymi przez Komisję ds. Duszpasterstwa Rodzin i Komisję ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. Następnie zaprezentowane zostały zmiany w projektach Komisji ds. Duchowieństwa i Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu, sformułowane w oparciu o niektóre zgłoszone przez członków Synodu poprawki.

W dalszej części sesji odbyła się prezentacja i dyskusja nad dokumentami kolejnych dwóch komisji synodalnych: Komisji ds. Świeckich oraz Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Pierwsza z nich podjęła tematy związane z formacją osób świeckich, a także ich zaangażowaniem w życie i działalność Kościoła. W dyskusji poruszano zwłaszcza problemy związane z proporcją pomiędzy zaangażowaniem świeckich w działalność „w świecie” a działalnością o charakterze apostolskim, ewangelizacyjnym. W nawiązaniu do drugiego z projektów poruszone zostały kwestie związane z nauczaniem religii w szkole i katechezą – zarówno dzieci, jak i osób dorosłych, sposobami współpracy parafii ze szkołami oraz formacją katechetów. Dyskusja dotyczyła zwłaszcza kwestii relacji między szkolnym nauczaniem religii a katechezą parafialną.
Kolejna, dziewiąta sesja plenarna odbędzie się 6 lutego 2016 r. i zaprezentowany zostanie na niej projekt Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji wszystkich członków Synodu.

ks. Grzegorz Strzelczyk
Sekretarz II Synodu
Archidiecezji Katowickiej