KOMUNIKAT PO IX SESJI PLENARNEJ
II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

6 lutego br. odbyła się dziewiąta sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło obrady od ostatecznego głosowania nad dokumentami przygotowanymi przez Komisję ds. Duchowieństwa oraz Komisję ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu. Następnie przewodniczący Komisji ds. Świeckich oraz Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego przedstawili zmiany w projektach, sformułowane w oparciu o poprawki zgłoszone przez członków Synodu.

W dalszej części sesji odbyła się prezentacja dokumentu Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz dyskusja dotycząca kształtu tego duszpasterstwa w archidiecezji.

W projekcie znajdują się postulaty dotyczące m.in. wspomagania duszpasterstwa parafialnego przez struktury archidiecezjalne, dekanalne, rejonowe oraz wskazujące na potrzebę uzupełniania działań ściśle duszpasterskich także takimi, które będą wspierać młodych
w osiąganiu ludzkiej dojrzałości. Autorzy projektu podkreślają również konieczność współpracy pomiędzy rodzicami, duszpasterzami oraz wszystkimi, którzy angażują się w pracę z młodzieżą – zarówno na płaszczyźnie ewangelizacyjno-duszpasterskiej, jak i wychowawczej. W czasie dyskusji zwracano uwagę, że najistotniejszą dla owocności duszpasterstwa młodzieży jest gotowość duszpasterzy do poświęcania czasu młodym, przebywanie z nimi, czego nie da się zastąpić „specjalizowaniem” duszpasterzy.

Kolejna, dziesiąta sesja plenarna odbędzie się 9 kwietnia 2016 r. Zaprezentowane zostaną na niej dwa ostatnie synodalne projekty: Komisji ds. Duszpasterstwa oraz Podkomisji ds. Mediów. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji wszystkich członków Synodu.

ks. Grzegorz Strzelczyk
Sekretarz II Synodu
Archidiecezji Katowickiej