KOMUNIKAT PO IV SESJI PLENARNEJ

II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

20 czerwca odbyła się czwarta sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło od dokończenia prac nad projektem Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Między sesjami projekt został poszerzony o szereg zaleceń dotyczących włączenia treści ewangelizacyjnych do tradycyjnego duszpasterstwa. Każdy wierzący powinien bowiem od czasu do czasu powracać myślą i sercem do najbardziej podstawowych treści i doświadczeń swojej wiary.

W dalszej części sesji odbyła się prezentacja i dyskusja nad dwoma projektami.
Pierwszy dotyczył odpowiedzialności Kościoła katowickiego za osoby żyjące w różnych formach życia konsekrowanego, czyli naśladując Chrystusa w ubóstwie, czystości
i posłuszeństwie – w zakonach, instytutach świeckich czy jako dziewice konsekrowane.

W drugim projekcie zostały przedstawione kwestie ekonomiczne. Zaproponowano w nim kilka priorytetów dotyczących zarządzania majątkiem kościelnym – wśród nich znajduje się między innymi przypomnienie obowiązku tworzenia w każdej parafii rad ekonomicznych. Projekt zwraca też uwagę na pewne praktyczne rozwiązania służące odciążeniu proboszczów od obowiązków administracyjnych; temu ma służyć na przykład propozycja powołania przy ekonomie archidiecezjalnym grupy ekspertów od kwestii związanych z zarządzaniem, zwłaszcza w sytuacjach szczególnie trudnych.

Kolejna sesja plenarna odbędzie się 19 września i zaprezentowane zostaną na niej projekty Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego. Bardzo prosimy o modlitwę o światło Ducha Świętego dla członków Synodu.
ks. Grzegorz Strzelczyk
Sekretarz II Synodu
Archidiecezji Katowickiej