Komunikat budowlany

„Z początkiem wiosny należy przebadać pod względem budowlanym i bezpieczeństwa przebywania w kościele, wszystkie mury budynku Kościoła” – to ostatnie zdanie zaleceń Komisji Budowlano-Konserwatorskiej, po usuniętych pęknięć murów naszego kościoła.

W maju bieżącego roku, zleciłem firmie M-PROJEKT Biuro Usług Projektowych, w Bytomiu – wykonanie prac do, których należy: inwentaryzacja budowlana, ocena remontu elewacji i dachów, program konserwatorski, opracowania kosztowe i inne. We wtorek 7 czerwca br. miałem pierwsze spotkanie robocze po miesiącu prac.

Oto wnioski:

– Obecnie trwają prace inwentaryzacyjne czyli odwzorowanie obiektu kościoła w skali 1:1. Ten obmiar polega na obrysowaniu zdjęć techniką rysunku oraz co za tym idzie -wymierzeniu wszystkich murów, elementów bryły kościoła (Ten dokument, pozostanie na zawsze, w archiwum parafialnym, jako podstawa do opracowywanie, jakichkolwiek remontów ze wszystkimi detalami, jak np., umieszczenie witraży, uszkodzeń, stanu cegły, rozmieszczenia fundamentów, wcześniejszych wykonanych zabezpieczeń po szkodach górniczych w 1941, 1956, 1972 roku. Będzie to pełna dokumentacja). Niniejsza dokumentacja jest potrzebna do wszelkich prac konserwatorskich, np. gdyby zniszczeniu uległ witraż – można go będzie odtworzyć.

– Ocena stanu technicznego budynku, która pozwoli wycenić koszty napraw.

– Już teraz wiadomo, że z punktu widzenia statyki budynku – nie ma bezpośredniego zagrożenia zawalenia się kościoła, bo dach jest już zrobiony, ale problemy budowli kościoła wiążą się z klasycznymi uszkodzeniami, wynikającymi z przeszło stuletniej eksploatacji obiektu na który mają wpływ powietrze, kurz, opady i wiatr, które powodują korozję cegły oraz ubytki cegły, szczególnie od strony zawietrznej czyli północno-zachodniej (tył i strona cmentarna kościoła) tam cegła jest najbardziej skorodowana.
– Stan tynków, wewnątrz kościoła jest czysty i tym samym wskazuje, że ustabilizowały się szkody górnicze.

– W najgorszym położeniu jest stan cegły budynku – wiekowy brud, sadza, woda powoduje coraz większą penetrację nośnika kościoła i cegła w większym obszarze trzyma się „na słowo honoru”

– Najważniejsze wydaje się wstrzymanie hydrofobizacji czyli wżeranie się wody w cegłę, która powstrzyma dalszą destrukcję.

– Aby to uzyskać, mury muszą być zaimpregnowane po oczyszczeniu cegły z sadzy i brudu (nie można bowiem impregnować zabrudzonej powierzchni).
Ekspertyza budowlana ma się zakończyć z końcem lipca. Następnym etapem jest :

1. przekazanie dokumentów do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskania pozwolenia na prace naprawcze budynku (ten proces trwa ok. 2 miesięcy).

2. złożenie dokumentacji do Miejskiego Architekta Miasta w celu uzyskania pozwoleń budowlanych (trwa ok. miesiąca).

Na jesieni tego roku uporamy się z ekspertyzą i stosownymi pozwoleniami, a początek prac budowlanych rozpocznie się w roku 2017.

Chciałbym jeszcze podzielić się z Parafianami pewnymi uwagami: Można by było oczywiście zostawić ten problem. Ale za 10-15 lat nie uniknie się stanięcia przed być może wtedy większym problemem nie do rozwiązania. Uczciwość i odpowiedzialność każe mi zaradzić wcześniej wynikłym komplikacjom, tym bardziej, że jesienne pęknięcia murów były poważnym ostrzeżeniem dla nas a być może niejednego z nas nawet wystraszyły.

Nie zrezygnowałem także z sięgnięcia po opinię i ekspertyzę Komisji Szkód Górniczych. Dzisiaj tj. 8 czerwca mam pierwsze spotkanie dotyczące ewentualnej możliwości oceny przez „szkody górnicze”. Ekspertyza budowlana naszego kościoła jest drogim finansowo przedsięwzięciem. Zostajemy z tym problemem sami jako parafia. Koszt do zapłacenia to 34 827,45 PLN. W czerwcu zapłaciłem pierwszą ratę w wysokości 3 tysięcy złotych. O jakiekolwiek środki finansowe możemy się dopiero ubiegać po wykonaniu całkowitej ekspertyzy murów kościoła. Tak więc musimy się z tym wydatkiem uporać sami. Jak ostatnio można ofiary składać w kancelarii parafialnej lub przez wpłaty na konto parafialne. Już dziś za Waszą troskę i każdą ofiarę składam serdeczne „Bóg zapłać”.
Ks. Antoni KLEMENS – Proboszcz

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22