Intencje 18.06 – 25.06

NIEDZIELA 18.06.2017 – 11 NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 1. Za + Lukasa Matuszek w 11 r. śmierci – o dar życia wiecznego oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
2. Za + Mieczysława Jarek – MSZA GREGORIAŃSKA 14.
9:00 1. Za + ojca, dziadka i pradziadka Pawła Blachnik w 25 r. śmierci i + matkę i babcię Urszulę Blachnik.
2. Za + matkę i babcię Mieczysławę Jamroz w 30 dniu po śmierci.
Suma 10:30 1. Za + Marię Skowrońską w rocznicę śmierci.
2. Do Bożej Op. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w int. Macieja z ok 13 urodzin z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o dalsze, oraz opiekę dla siostry i całej rodziny.
12:00

1. W pewnej intencji
2. Do Bożej Op. w int. Leona Witkowskiego z ok. przyjętego chrztu świętego, prosząc o potrzebne łaski i opiekę Anioła Stróża, a także w int. Sylwestra z ok 35 urodzin, prosząc o opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz o błog. Boże dla żony, syna Franciszka, rodziców, chrzestnych i rodziny.

15:00 CHRZTY: Kacper Lork, Amelia Domin, Dominik Potempa, Oliwia Woźny, Natalia Sroka, Izabela Stempinska, Milan Plona.
ROCZKI: Paulina Rzeżutka, Anastazja Śliwa, Natalia Sroka,
2. Za + Jana Wojciechowskiego w 3 r. śmierci, + ojca Stefana, + matkę Annę i + Annę Gawron.
16:00 NIESZPORY
17:00 1. Za + męża Edwarda Łukasik w 7 r. śmierci ++ rodziców Wojciecha i Helenę Łukasik, Wilhelma i Adelajdę Friedrich, + Janusza Moj, oraz ++ z rodzin Sindut – Łukasik – Dudek – Friedrich.

PONIEDZIAŁEK 19.06.2017
7:00 KRYPTA Za + Mieczysława Jarek – MSZA GREGORIAŃSKA 15
8:00 1. Za + ojca i dziadka Alfreda Mincer w r. urodzin, + matkę Marię i ++ z pokrewieństwa.
18:00 1. Do Bożej Op. przez wst. MB i św. Józefa w int. poniedziałkowej grupy modlitewnej i jej czcigodnego opiekuna Ks. Proboszcza.

WTOREK 19.06.2017
7:00 KRYPTA Za + Mieczysława Jarek – MSZA GREGORIAŃSKA 16
8:00 1. Za + Stefanię Giałbas – Msza św. of. od rodziny Siwiaszczyk.
18:00 1. Za + brata Antoniego Cyganek w 5 r. śmierci, ++ rodziców Józefa i Anielę Cyganek, + teściów Mieczysława i Alfredę Malina.
2. Za + Teresę Depczyk i ++ lokatorów z ul. Nowaka 3.

ŚRODA 21.06.2017
7:00 KRYPTA Za + Mieczysława Jarek – MSZA GREGORIAŃSKA 17
8:00 1. Za + Eugeniusza Krysztopik – Msza św. of od lokatorów z ul. Nowej 2.
17:30 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
18:00 1. Za + ojca i dziadka Feliksa Golda w 9 r. śmierci.
2.
3. Do Bożej Op. przez wst. MB i św. Józefa w int. ks. Pawła o zdrowie i Dary Ducha św. – Msza św. of. od Grupy Biblijnej.

CZWARTEK 22.06.2017
7:00 KRYPTA Za + Mieczysława Jarek – MSZA GREGORIAŃSKA 18
8:00 1. Za ++ rodziców Romualda i Janinę Woszkowskich – Msza of. od córki i zięcia.
18:00 1. Za + żonę Halinę Pietrzyk w 2 r. śmierci oraz za ++ z rodziny Pietrzyk – Tatarek.
2. Za ++ rodziców Jana i Leonardę Pawlak w 3 r. śmierci matki i 25 r. śm. ojca i za + Jarosława Karpus w 1 r. śmierci.
3. Za ++ rodziców Jerzego i Irenę Dołowskich w 10 r. śmierci ojca.

PIĄTEK 23.06.2017 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
7:00 KRYPTA Do Miłosierdzia Bożego za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące – Msza św. zamówiona z ofiar składanych do skarbonek przy bocznym wyjściu z kościoła i przy kaplicy chrzcielnej.
8:00 1. Za + Mieczysława Jarek – MSZA GREGORIAŃSKA 19.
2. Za ++ z rodziny Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Jana Dębskiego w rocznicę urodzin i z ok Dnia Ojca, za ++ rodziców z obu stron, + babcię Małgorzatę Podwysocką, ++ rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + męża Józefa Krasińskiego w 13 r. śm. za + wnuczkę Monikę, ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo i krewnych.
3. Za + matkę, babcię i prababcię Elżbietę Kuzar w 30 dn. po śmierci i w rocznicę urodzin – Msza of. od córki Barbary z rodziną.

SOBOTA 24.06.2017
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
7:00 KRYPTA Za + Mieczysława Jarek – MSZA GREGORIAŃSKA 20
8:00 1. Do Bożej Op. w int. Alojzego Cogiel z ok 80 ur. Oraz o Boże błog dla żony, synów, synowych i wnuczka. /TD/
13:00 Ślub: w int. nowożeńców Łukasza Kania – Kseni Salamon .
16:30 (w jęz. niemieckim) Za parafian.
18:00 1. Za + Jana Worobeć i + Małgorzatę Worobeć z d. Dawid w 1 r. śmierci.
2. Za + matkę Rozalię Więcek w 1 r. śm i + ojca Henryka i ++ z rodziny.

NIEDZIELA 25.06.2017 – 12 NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 1. Za + Mieczysława Jarek – MSZA GREGORIAŃSKA 21.
9:00 1. Za + Joachima Rutka w 8 r. śmierci i ++ z rodziny.
Suma 10:30 1. Za + Leona Filipiak w 1 r. śmierci.
2. Do Op. Bożej przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa w int. jubilatów Bielskich z ok 25 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia. /TD/
3. Do Bożej Op. i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Ks. Pawła z okazji urodzin – Msza of. od Rady Parafialnej 2012-2017.
12:00

1. Do Bożej Op. w int. Urszuli i Zbigniewa Kustrin z ok 40 r. ślubu, oraz o błog. Boże dla córek z rodzinami i całej rodziny. /TD/
2. Do Bożej Op. W int. Sylwii i Dawida Jańczak z ok 10 r. ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla syna Antoniego i rodziców.
3. Do Bożej Op. w int Mariusza i Sabiny Bielach w 10 r. ślubu.

15:00 1. Do Op. Bożej przez wstawiennictwo Maryi i św. Jozefa w int. jubilatów Grażyny i Leszka Skowrońskich z ok. 30 rocznicy ślubu, z podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia. /TD/
16:00 NIESZPORY
17:00 1. Za + męża i ojca Jerzego Niemiec w 14 r. śmierci, ++ rodziców Szczepana i Mariannę, brata Stefana, teściów Piotra i Władysławę oraz ++ z rodzin Niemiec – Nowotka.
2. Za + Mieczysławę Jamroz – Msza of. od lok. z ul. Stabika 20.