Intencje 14.05 – 21.05

NIEDZIELA 14.05.2017 – 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
7:30 1. Za + Stefanię Pokuta – MSZA GREGORIAŃSKA 9.
9:00 1. Za + ojca i dziadka Bonifacego Troszka w rocznicę urodzin, + matkę Irenę i brata Joachima Troszka, + Zygmunta Okwieka i ++ z rodziny Troszka – Hajduk – Okwieka.
Suma 10:30 I KOMUNIA KL. III A, B
12:00

1. Za + męża i ojca Jerzego Pachelskiego w 75 r. urodzin.
2. Za ++ żonę Mariannę Wawrzyniak i córkę Annę Wawrzyniak w rocznicę ich urodzin i śmierci.
15:00 1. Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa w int. rocznego dziecka Sary Marii ROMAN-OTTE z prośbą o Dary Ducha Św. i opiekę Anioła Stróża oraz Boże bł. dla rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
2. Za + żonę, matkę i babcię Krystynę Kucharską w 1 r. śmierci oraz za ++ z rodziny Sidowskich – Pasieka- Kucharskich – Król i dusze w czyśćcu cierpiące.
16:00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17:00 1. Za + męża Henryka Stróżyk w rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron.
21:00 APEL JASNOGÓRSKI

PONIEDZIAŁEK 15.05.2017
7:00 KRYPTA Za + Stefanię Pokuta – MSZA GREGORIAŃSKA 10.
8:00 1. Za ++ rodzinę Henryka i Władysławę Łukawski, ++ teściów i ++ z rodziny Kempa.
17:00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00 1. Do Op. Bożej za wstawiennictwem Maryi Niepokalanie Poczętej, św. Józefa, św. Jana Pawła II, św. Faustyny i św. Pawła w intencjach Róży Rodziców.
2. Za + Ryszarda Myślińskiego.

WTOREK 16.05.2017
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI PATRONA POLSKI
7:00 KRYPTA Za + Stefanię Pokuta – MSZA GREGORIAŃSKA 11.
8:00 1. Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa w int. Ojca Hadriana Beck z okazji jubileuszu 30-lecia święceń zakonnych, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Dary Ducha Świętego.
17:00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00 1. Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa w int. Jana Solisz z ok 70 urodzin, oraz o błogosławieństwo dla żony Barbary, syna Wojciecha, synowej Joanny, córki Anny, zięcia Adama i wnuków Pawła, Małgorzaty, Alicji i Katarzyny.
2. Za + rodziców Mieczysława i Zofię Dąbek w rocznicę urodzin i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA 17.05.2017
7:00 KRYPTA Za + Stefanię Pokuta – MSZA GREGORIAŃSKA 12.
8:00
17:30 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Zenona Wróblewskiego, ++ teściów Antoniego i Mariannę Wróblewskich, rodziców Józefa i Rozalię Piotrowskich i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + matkę Dorotę Szymura w 30 dniu po śmierci.
3. Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. Angeliki Czarnieckiej z ok. 12 urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Dary Ducha Świętego, także dla brata Dominika i rodziców.

CZWARTEK 18.05.2017
7:00 KRYPTA Za + Stefanię Pokuta – MSZA GREGORIAŃSKA 13.
8:00
17:00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00 1. Za ++ rodziców Janinę i Tadeusza Krauze i ++ z rodziny Żyta – Krauze – Gabryś – Jakubczak.
2. Za + Henryka Krawczyk – Msza św. of. od rodziny Ogermann i Moniki Łukasik.

PIĄTEK 19.05.2017
7:00 KRYPTA Do Miłosierdzia Bożego za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące – Msza św. zamówiona z ofiar składanych do skarbonek przy bocznym wyjściu z kościoła i przy kaplicy chrzcielnej.
8:00 1. Za ++ z rodziny Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Stefanię Pokuta – MSZA GREGORIAŃSKA 14.
17:00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18:00 1. Za ++ w miesiącu kwietniu: Grażynę Bytomską, Lidię Stadnik, Jacka Grziwocz, Stefanię Kuta, Joannę Mrozek, Danutę Kapias, Józefa Truszkowskiego, Pawła Cogiel, Edeltraudę Buhl, Szczepana Mokrzyckiego, Dorotę Szymura, Stefana Lukasek, Henryka Plewnia, Eugeniusza Krysztopik, Jana Brol, Piotra Przybyła, Halinę Klasik, Teresę Famula, Andrzeja Blasę i Jerzego Solińskiego.
2. Za + męża Józefa Jokel w 1 rocznicę śmierci.

SOBOTA 20.05.2017
7:00 KRYPTA Za + Stefanię Pokuta – MSZA GREGORIAŃSKA 15.
8:00 1. Za + ojca Jana Poloczek w r. śmierci i + Józefa Honysz w r. urodzin.
10:00 Do Bożej Op. z podziękowaniem za Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny w 20-lecie istnienia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich pracowników i podopiecznych.
15:30 Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Józefa w int. Dominika Kabot w 40 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski. /TD/
16:30 (w jęz. niemieckim) Za parafian.
17:00 RÓŻANIEC FATIMSKI
18:00 1. Za + męża, ojca, teścia Gerarda Pawlica w 2 r. śmierci i + matkę i babcię Teresę Sola w 6 r. śmierci,
++ z rodziny Pawlica – Lazik – Sola – Stawiarski – Pol.
2. Za ++ rodziców Helenę i Antoniego Dyga, ++ siostry z rodzin Dyga – Ślosarzyk i + siostrę Imakulatę.

NIEDZIELA 21.05.2017 – 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
7:30 1. Za + Stefanię Pokuta – MSZA GREGORIAŃSKA 16.
9:00 1. Za + syna i ojca Grzegorza Jarosz w 6 r. śmierci, męża Tadeusza i ++ dziadków.
Suma 10:30 I KOMUNIA KL. III C
12:00

WCZESNA KOMUNIA
15:00 1.CHRZTY: Dawida Wiśniewskiego, Ksawiera Żora, Alicji Ganobis.
ROCZKI: Franciszka Szarota, Anny Hanusa, oraz z ok. 5 ur. Katarzyny Hanusa, a także o Boże bł. dla rodziców i chrzestnych.
2. Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa w int. Marii Krause z ok. 75 urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i dar zdrowia oraz Boże bł. dla całej rodziny/TD/.
3. Do Bożej Op. przez wstawiennictwo Maryi i św. Józefa w int. Heleny Morońskiej z ok. 75 urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i dar zdrowia oraz Boże bł. dla całej rodziny/TD/.
16:00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17:00 1. Za + ojca Eugeniusza Sówka w 5 rocznicę śmierci.
2. Za + męża Jana Skornik w r. śmierci, + córkę Bogumiłę i ++ z rodziny Skornik – Piszczek – Knop – Solorz – Sosnowski – Molek – Bończyk.
21:00 APEL JASNOGÓRSKI