Intencje 14.03 – 21.03

NIEDZIELA 14.03.2021 – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU- LEATARE
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE.

7:10 1. GODZINKI O NMP.
7:30 1. Za + Krystynę Bek– MSZA GREGORIAŃSKA 13.
9:00 1. Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Marianny Adaś z ok. jubileuszu 65 urodzin oraz w int. Marianny i Leszka Adaś w 46 r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dary Ducha Św., radość na każdy dzień wspólnego życia oraz Boże bł. dla jubilatów, syna, córki i wnuków/TD/.
Suma 10:30 1. Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Arnolda Dendra z ok. jubileuszu 80 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dary Ducha Św., radość na każdy dzień życia oraz Boże bł. dla żony, dzieci z rodzinami i rodziny/TD/.
2. Za ++Piotra i Halinę Zmorek oraz za ++ z rodzin z obu stron.
3. Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Danuty Preiss z ok. jubileuszu 75 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dary Ducha Św., radość na każdy dzień życia oraz Boże bł. dla syna Krzysztofa a także z prośbą o opiekę Matki Bożej dla wnuczki Agnieszki z dziećmi/TD/.
12:00 Za + Leszka Kieliszek– Msza św. of. od lokatorów z ul. Nowaka 9.
2. Za żonę + Barbarę Gąsowską– MSZA GREGORIAŃSKA 14.
3. Za + Krystynę Miedza w 30 dniu po śmierci.
15:00 1. Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Róży Ryś z ok. jubileuszu 65 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dary Ducha Św., radość na każdy dzień życia oraz Boże bł. dla męża synów, synowej, wnuków i rodziny/TD/.
16:15 GORZKIE ŻALE.
17:00 1. Za ++ matkę Irenę Jończyk w 1 r. śm., ojca Bronisława Jończyk i ++ dziadków Józefa
i Joannę Niemczyk.

2. Za + Raffaele Orlando.

PONIEDZIAŁEK 15.03.2021 – PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
7:00 1. Za + Krystynę Bek – MSZA GREGORIAŃSKA 14.
7:30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA.
8:00 1. Za + Barbarę Gąsowską– MSZA GREGORIAŃSKA 15.
2. Za ++ Agnieszkę Gawlik, Józefa i Walerię Zielonka.
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA.
18:00 1. Za + Jana Nowak– Msza św. of. przez koleżanki i kolegów z pracy Anny.
2. Za + matkę, babcię i prababcię Helenę Korcz w 30 dniu po śmierci.

WTOREK 16.03.2021 – PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
7:00 1. Za + Krystynę Bek– MSZA GREGORIAŃSKA 15.
7:30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA.
8:00 1. Za + żonę Barbarę Gąsowską– MSZA GREGORIAŃSKA 16.
2. Za + Helenę Korcz– Msza św. of. od Koła Różańcowego.
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA.
17:30 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.
18:00 1. Za ++ teściów Stanisława i Helenę Cholewiński oraz za ich ++ synów Marka i Roberta.
2. Do Bożej Op., przez wst. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa z prośbą o dar zdrowia i potrzebne łaski dla Cecylii Wychowaniec .

ŚRODA 17.03.2021 – PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
7:00 1. Za + Krystynę Bek– MSZA GREGORIAŃSKA 16.
7:30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA.
8:00 1. W int. kapłanów naszej parafii z prośbą o Boże Błog., świętość życia i dary Ducha Św. w ich posłudze duszpasterskiej.
2. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha Św. w int. rodziny Sawicz.
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU i SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA.
17:30 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.
18:00 1. Za + córkę Klaudię Meinert w 1 r. śm. oraz za ++ Józefa i Krystiana Adamus, Norberta i Stefanię Meinert.
2. Za + Barbarę Gąsowską– MSZA GREGORIAŃSKA 17.
3. Za + Włodzimierza Orynicz w 30 dniu po śmierci.

CZWARTEK 18.03.2021
7:00 1. Za + Krystynę Bek– MSZA GREGORIAŃSKA 17.
7:30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
8:00 1. Za ++ z rodziny Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
18:00 1. Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Maksymiliana Piwońskiego z ok. 1 urodzin z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę Anioła Stróża oraz o Boże Błog. dla rodziców i chrzestnych oraz dla Wiktora i Pauliny Piwońskich i za + Dariusza Piwońskiego w r. urodzin.
2. Za ++ rodziców Marię Gąska w 30 r. śm., Czesława Gąska, brata Franciszka, siostrę Weronikę, siostrzenicę Anię, siostrzeńców Dariusza i Marka i ++ z rodziny prosząc o łaskę życia wiecznego.
3. Za + żonę Barbarę Gąsowską– MSZA GREGORIAŃSKA 18.

PIĄTEK 19.03.2021 UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
7:00 1. Do Miłosierdzia Bożego za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące- Msza św. zamówiona z ofiar składanych do skarbonek w kościele.
7:30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
8:00 1. Za + Krystynę Bek – MSZA GREGORIAŃSKA 18.
2. Za + żonę Barbarę Gąsowską– MSZA GREGORIAŃSKA 19.
16:15 1. Do Bożej Op. za wstawiennictwem Maryi i św. Józefa w int. Sióstr Służebniczek prowadzących Przedszkole im. św. Józefa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci, ich rodziców, Sióstr oraz przedszkola.
17:00 DROGA KRZYŻOWA
18:00 1. Za ++ w miesiącu lutym : Irenę Freda, Małgorzatę Domin, Urszulę Iwanecką, Halinę Kowalską, Antoniego Szerwińskiego, Krystynę Miedza, Andrzeja Gaida, Elizę Panek, Helenę Korcz, Horsta Mierzwa, Dariusza Plona, Dominika Golembiowskiego, Eugeniusza Gawlik, Romana Zielonka, Zofię Lisowicz, Hannę Juzyszyn – Msza Św. ofiarowana przez pracowników cmentarza.
2. Za ++ rodziców Adolfa i Hildegardę Zuga w rocznicę ich urodzin.
3. Za ++ Józefa i Jana Kowalczyk, Bronisława i Helenę Golec, Annę Golec, Janusza Sułkowskiego, Andrzeja Głąbińskiego i ++ z rodzin z obu stron.

SOBOTA 20.03.2021
7:00 1. Za + Krystynę Bek– MSZA GREGORIAŃSKA 19.
7:30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
8:00 1. 1. Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Marii Stypuła z ok. jubileuszu
80 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie oraz Boże bł. dla męża Stanisława, córek Aliny i Barbary z rodzinami. /TD/.
2. Za + Barbarę Gąsowską– MSZA GREGORIAŃSKA 20.
3. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha Św. w int. Józefa z ok. urodzin oraz Boże bł. dla całej rodziny.
10:00 DROGA KRZYŻOWA – Nabożeństwo dla dzieci.
16:30 1. (w jęz. niemieckim) ZA PARAFIAN.
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
18:00 1. Do Op. Bożej przez wst. Matki BożeJ i św. Józefa w int. Marii i Kazimierza z ok. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św., i radość na każdy dzień wspólnego życia.
2. Za ++ matkę Helenę Młynarską w 10 r. śm., ojca Bronisława, syna Wojciecha Młynarskiego, brata Bronisława Młynarskiego i szwagra Jana Mężyk prosząc
dla nich o dar życia wiecznego
3. Za ++ rodziców Eryka i Gertrudę Wiecha oraz Stanisława i Elżbietę Golba.

NIEDZIELA 21.03.2021 – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7:10 1. GODZINKI O NMP.
7:30 1. Za + Krystynę Bek– MSZA GREGORIAŃSKA 20.
9:00 1. Za + Leona Jaskółka– Msza św. of. przez kuzyna Józefa i Stefanię z Bytomia.
Suma 10:30 1. Za + Barbarę Gąsowską– MSZA GREGORIAŃSKA 21.
2. Za ++ rodziców Anielę i Antoniego Kosa.
3. Za + żonę Aleksandrę Sładki w 16 rocznicę śmierci, ++ rodziców Sładki- Wieczorek i szwagra Stanisława.
4. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św., opiekę Anioła Stróża w int. Joanny Winciersz z ok.16 urodzin oraz Boże bł. dla mamy Kasi i brata Przemka i babci Danuty.
12:00 1. Za + matkę i babcię Marię Kapral– Msza św. of. przez córkę Alinę i syna Artura z rodzinami.
2. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha Św. w int. Józefa Kwiecińskiego z ok.50 rocznicy urodzin oraz Boże bł. dla żony, syna Dawida, synowej Pauliny z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i całej rodziny/TD/.
15:00 1. CHRZTY: Artur Daghestani, Alan Nowicki, Alicja Breguła, Hanna Garus, Łucja Swadźba, Hanna Wrzosok, Franciszek Cnota, Antoni Ślęsak.
2. Za + żonę, matkę i babcię Łucję Szczerbińską w 10 r. śmierci oraz za ++ dziadków z obu stron.
16:15 GORZKIE ŻALE.
17:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Czesława Jańczak w 1 rocznicę śmierci.
2. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Mateusza z okazji przyjęcia sakramentu Chrztu Św. z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Anioła Stróża a także o błogosławieństwo Boże dla jego rodziców i chrzestnych.