Intencje 11.09 – 18.09

Niedziela XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11 września 2016
7:30 1. Za + Annę GAJOWY w r. śm.
2. (gregorianka 8.): Za + brata Stefana NOWOK
9:00 (dziękczynna): w int. małżonków Mariana i Barbary KOWOLIK z ok. jubileuszu 40. r. ślubu oraz o bł. B. dla całej rodziny /TD/
Suma 10:30 1. (dziękczynna): w int. solenizanta Stanisława STAŃCZAK z ok. jubileuszu 80.
urodzin oraz o bł. B. i zdrowie dla żony, córek, zięcia i wnuków /TD/
2. (dziękczynna): w int. Księdza Tadeusza ADAMCZYKA z ok. jubileuszu 65. urodzin – Msza św. of. Od Rady Parafialnej
3. Za + żonę, matkę, babcię Mariannę WAWRZYNIAK w 30. dniu po śm.
12:00

1.
2. (dziękczynna): w int. solenizantki Joanny PASIEROWSKIEJ z ok. jubileuszu 50. urodzin oraz o bł. B. dla męża, dzieci i całej rodziny /TD/
3. (dziękczynna): w int. małżonków Piotra i Moniki BIEG z ok. jubileuszu 20. r. ślubu oraz o bł. B. dla dzieci Dominiki, Bartosza i całej rodziny
15:00 1. Za + męża, ojca, syna Adama DEMARCZYK w r. urodzin
2. Za + ojca Franciszka WOLAK w 27. r. śm. oraz ++ matkę Juliannę i braci Janusza i Stanisława
16:30 Nieszpory
17:00 Za + ojca Andrzeja TOPA w r. urodzin

Poniedziałek Uroczystość NMP Piekarskiej 12 września 2016
6. TYDZIEŃ WYCHOWANIA
7:00 KRYPTA (gregorianka 9.): Za + brata Stefana NOWOK
8:00 Za + Wacława DUDA – Msza św. of. od rodziny CZELUŚNIAK
18:00 1. Za ++ męża, ojca, dziadka Jerzego GRZEŚKOWIAK, rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron
2. Za ++ rodziców Henryka i Marię IMIOLCZYK w r. ich śm.
3. Za + matkę Anastazję ZMYSŁO w 30. dniu po śm.
18:00 (kościół): Spotkanie modlitewne

Wtorek Wspomnienie św. Jana Chryzostoma , bpa i dK. 13 września 2016
6. TYDZIEŃ WYCHOWANIA
DZIEŃ FATIMSKI
7:00 KRYPTA (gregorianka 10.): Za + brata Stefana NOWOK
8:00 1. Za + matkę Rozalię w r. urodzin i w r. śm. oraz ++ matkę Martę i ojca Walentego MULAS
2. Za + Wacława DUDA w 30. dniu po śm. – Msza św. of. od siostry Wiesławy z rodziną
17:00 Nabożeństwo fatimskie i procesja z figurą MB Fatimskiej dookoła kościoła
18:00 1.
2. Za + matkę Martę GAMBUSZ w 1. r. śm. oraz za + ojca Józefa

Środa Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2016
6. TYDZIEŃ WYCHOWANIA
KWARTLANY DZIEŃ MODLITW ZA DZIECI, MŁODZIEŻ I WYCHOWACÓW
7:00 KRYPTA (gregorianka 11.): Za + brata Stefana NOWOK
8:00
17:15 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej za zmarłych zalecanych
18:00 1. Za ++ męża Edwarda ŁUKASIK w r. urodzin i ojca Wilhelma FRIEDRICH w r. śm. oraz ++ z rodziny SINDUT-ŁUKASIK-DUDEK-FRIEDRICH
2. Za + Danutę DUDEK – Msza św. of. od rodzeństwa
3. Za + męża, ojca, dziadka Stanisława BAREJ w 3. r. śm., oraz ++ teściów Józefa i Annę BAREJ, rodziców Jana i Stanisławę ROSA, braci Jana i Mirosława ROSA, siostrę Mariannę KOCUR i dusze w czyśćcu cierpiące
19:00 (kancelaria): Katechumenat – spotkanie 7.

Czwartek Wspomnienie NMP Bolesnej 15 września 2016
6. TYDZIEŃ WYCHOWANIA
7:00 KRYPTA (gregorianka 12.): Za + brata Stefana NOWOK
8:00 1. Za + matkę Magdalenę JONCZYK w 10. r. śm. oraz ++ ojca Jana, rodziców
Józefa i Elżbietę SEKUŁA, Stefana i Hildegardę MIKA, Stefana i Gabrielę ZAGRODNIK, i Stanisława ZAJKOWSKIEGO
2.
18:00 1. Za + Ryszarda MYŚLIŃSKIEGO
2. Za + matkę Walerię MIKOŁAJEWSKĄ w r. śm. oraz ++ męża Mariana, syna Henryka, ojca Antoniego, braci Stanisława, Roberta i Jerzego
3. Za + męża, ojca, dziadka Gintera GUT w 7. r. śm. oraz ++ z rodziny GUT-SEGET-FABER-SŁOTA
18:45 (kościół): Nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych

Piątek Wspomnienie św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa 16 września 2016
6. TYDZIEŃ WYCHOWANIA
KWARTLANY DZIEŃ MODLITW ZA DZIECI, MŁODZIEŻ I WYCHOWACÓW
TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA
7:00 KRYPTA Do Miłosierdzia Bożego za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące – Msza św.
zamówiona z ofiar składanych do skarbonek przy bocznym wyjściu z kościoła i przy kaplicy chrzcielnej
8:00 1. (gregorianka 13.): Za + brata Stefana NOWOK
2. Za ++ z rodziny NOWAK i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 1. Za ++ w miesiącu sierpniu br.: Wacława SKOWRONEK, Andrzeja PAWEŁEK,
Zofię WAWRZYNIAK, Józefa WYCISK, Anastazję ZMYSŁO, Wacława DUDA,Wojciecha ŚLIWA, Stanisława BIEDROŃ, Mariannę ŁUKASIK, Joannę GAJDA,Łucję SKOP, Henryka MILER, Bożenę PRĘTKI – Msza św. of. od pracownikówcmentarza – oraz za ++ kapłanów naszej parafii: proboszcza Jana NITĘ, Konrada BOJDOŁA, Pawła KITĘ, Konrada CHŁODKA w rocznicę ich śmierci
2. Za ++ rodziców Alojzego i Antoninę MALCHERCZYK prosząc o dar życia wiecznego dla nich
3. Za ++ Józefa ALOSZKO w 18. r. śm. i Józefa SZCZEPAŃSKIEGO w 5. r. śm. oraz ++ Dorę i Zbigniewa ALOSZKO i ++ z rodziny ALOSZKO-CZUCHRAJ-KUCZKA

Sobota Wspomnienie św. Roberta Bellarmina, bpa i dK. 17 września 2016
7:00 KRYPTA (gregorianka 14.): Za + brata Stefana NOWOK
7:40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8:00 Za ++ dziadków Adolfa i Paulinę ZUGA oraz Ryszarda i Marię NEUMANN
13:00 (ślub): w int. nowożeńców Macieja CZAPLA i Anny OLESZCZYK
14:00 (ślub): w int. nowożeńców Kamila FIJOŁEK i Iwony MAJ
15:00 (ślub): w int. nowożeńców Tomasza BĄK i Agnieszki HOLONA
16:30 (niemiecka):
17:00 Okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu
18:00 Za + matkę, babcię, prababcię Jadwigę KYRCZ w 1. r. śm.

Niedziela XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 18 września 2016
50. ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
7:30 Za ++ matki Janinę KĘPA i Różę KOSMAŁA w r. śm. – Msza św. of. od córki z mężem
9:00 (gregorianka 15.): Za + brata Stefana NOWOK
Suma 10:30 (dziękczynna): w int. solenizanta Eugeniusza ROGALSKIEGO z ok. jubileuszu
80. urodzin oraz o bł. B. dla żony i całej rodziny /TD/
12:00

1. (dziękczynna): w int. solenizantki Teresy BOGUS z ok. jubileuszu 60. urodzin
oraz o bł. B. dla męża, córki i synów z rodzinami, wnuków i rodziny /TD/
2. (dziękczynna): w int. solenizanta Pawła DUDA z ok. 20. urodzin
3. (dziękczynna): w int. solenizantów Bogdana GAJDEMSKIEGO z ok. jubileuszu 50. r. urodzin i syna Łukasza z ok. 18. urodzin oraz o bł. B. dla żony i całej rodziny
15:00 (chrzcielna): w int. Kacpra KAMIENIARZ oraz o bł. B. i zdrowie dla jego rodziców i chrzestnych
16:30 Nieszpory
17:00 1. Za + matkę Mariannę GĄSIOR w 30. dniu po śm.
2. (dziękczynna): w int. małżonków Jaromira i Alicji DZIEDZIEJKO w 12. r. ślubu oraz o bł. B. dla córek Emilii, Julii i całej rodziny