Intencje 11.02 – 18.02

NIEDZIELA 11.02.2018 – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 1. Za + Czesława Białas – MSZA GREGORIAŃSKA 12.
9:00 1. Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Tadeusza Fica w 3 r. śmierci oraz ++ rodziców, teściów i braci z obu stron oraz + Irmgardę Fica.
Suma 10:30 1. Za ++ rodziców i dziadków, Wandę Felis w 2 r. śmierci i Lucjana Felis w 7 r. śmierci oraz + męża, ojca i dziadka Antoniego Mygas w 11 r. śmierci.
2. Za + Tomasza Sztelmach w 30 dniu po śmierci.
12:00

1. Za + Andrzeja Burek w 3 r. śmierci oraz + brata Bolesława.
2. Za + ojca i dziadka Jana Banaś w 20 r. śmierci.
15:00 1. Za + męża Józefa Wiór i ++ pokrewieństwo Wiór – Gomoluch – Sprot – Gołek.
16:30 NIESZPORY
17:00 1. Za + Bronisławę Kubas – Msza św. of. od lokatorów z ul. Stabika 20.
2. Za + Wiesławę Soczka w r. śmierci oraz + Zbigniewa Bochenek.

PONIEDZIAŁEK 12.02.2018
7:00 KRYPTA Za + Czesława Białas – MSZA GREGORIAŃSKA 13.
8:00 1. Za + męża Józefa Kempa w r. śmierci i r. urodzin i jego ++ rodziców.
18:00 1. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Poniedziałkowej Grupy Modlitewnej i jej opiekuna Ks. Proboszcza.
2. Za + żonę, matkę i babcię Danutę Bartkowiak w 6 r. śmierci, + matkę, babcię i prababcię Pelagię Glapka w 19 r. śmierci, + ojca, dziadka i pradziadka Jana Glapka w 29 r. śmierci, + brata Tadeusza Glapka i ++ z rodziny Glapka – Bartkowiak – Chromik.

WTOREK 13.02.2018
7:00 KRYPTA Za + Czesława Białas – MSZA GREGORIAŃSKA 14.
8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17:15 RÓŻANIEC FATIMSKI
18:00 1. Za + Grzegorza Rusin – Msza Św. of od koleżanek i kolegów ze Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Katowicach.
2. Za + matkę i babcię Janinę Szmatloch w 3 r. śmierci..

ŚRODA 14.02.2018 ŚRODA POPIELCOWA
7:00 KRYPTA Za + Czesława Białas – MSZA GREGORIAŃSKA 15.
8:00
9:30 Za + Jadwigę Zdrzałek w 30 dniu po śmierci.
16:30 Za + Rajnolda Filipczyk w 30 dniu po śmierci – Msza Św. of. od lokatorów z ul. 11 Listopada 32.
18:00 1. Za + Irenę Bayer – Msza św. of od lok. z ul. Nowaka 9.
2. Za + matkę, babcię i prababcię Renatę Morcinek w 30 dniu po śmierci.
3. Za + ojca Maksymiliana Bem w rocznicę urodzin, + matkę Krystynę Bem, + syna Daniela Stanek i ++ z rodziny Lubojańskich.

CZWARTEK 15.02.2018
7:00 KRYPTA Za + Czesława Białas – MSZA GREGORIAŃSKA 16.
8:00 1. Za + Leszka Młynarczyk – Msza św. of. od lok. z ul. Opolskiej 12.
18:00 1. Za + męża Piotr Klar w 3 r. śmierci i ++ z rodziny z obu stron.
2. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Henryka Konieczek z ok. jub. 50 r. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. zdrowie, Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski oraz o Boże błog. dla całej rodziny – Msza św. of. od żony, syna i synowej. /TD/
3. Za + syna Krystiana Psiuk w 1 r. śmierci – Msza św. of. od mamy z rodziną.

PIĄTEK 16.02.2018
7:00 KRYPTA Do Miłosierdzia Bożego za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące – Msza Św. zamówiona z ofiar składanych do skarbonek przy bocznym wyjściu z kościoła i przy kaplicy chrzcielnej.
8:00 1. Za ++ z rodziny Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Czesława Białas – MSZA GREGORIAŃSKA 17.
18:00 1. Za ++ w mies. styczniu: Jadwigę Moczygemba, Grzegorza Rusin, Stanisława Krysiak, Irmgardę Fica, Irenę Paszek, Zygmunta John, Zofię Grzybowską, Jadwigę Zdrzałek, Renatę Morcinek, Rajnolda Filipczyk, Grzegorza Kasprzak, Patrycję Kochut, Gertrudę Wróblowską, Sylwię Dudek, Jana Modrzyńskiego, Jerzego Gamza, Jadwigę Szary, Władysława Kobylak i Bernarda Jonczyk.
2. Za + ojca Grzegorza Kasprzak w 30 dniu po śmierci.

SOBOTA 17.02.2018
7:00 KRYPTA Za + Czesława Białas- MSZA GREGORIANSKA 18.
8:00 1.Za + męża Huberta Białk w 10 r. śmierci i ++ z rodziny z obu stron.
2. Za + ojca i dziadka Stanisława Zielińskiego w 70 r. urodzin.
10:00 Droga Krzyżowa dla dzieci.
16:30 (w jęz. niemieckim) Za parafian.
18:00 1. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Mieczysława Sadłek z ok 80 r. urodzin z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski oraz o Boże błog. dla żony i rodziny. /TD/
2. Za + męża, ojca i dziadka Tadeusza Dzida w 7 r. śmierci.
3. Za + Janinę Krauze w 1 r. śmierci, + Tadeusza Krauze i ++ z rodziny Żyta – Krauze – Jakubczak – Gawryś.

NIEDZIELA 18.02.2018 – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7:30 1. Za + mamę Benedyktę Matuszek w 33 r. śmierci i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + mamę Reginę Perut w 4 r. śmierci, + ojca Władysława i + brata Grzegorza.
9:00 1. Za + Marię Stoniarską w r. urodzin.
2. Za + Czesława Białas – MSZA GREGORIAŃSKA 19.
Suma 10:30 1. Do Bożej Op. w int. Mateusza Ćwięk z ok. urodzin z prośbą o Boże błog. zdrowie, Dary Ducha Św. i wszelkie potrzebne łaski oraz o Boże błog. dla rodziców i jego syna Filipa.
12:00

1. Za + ojca i dziadka Stanisława Lubinieckiego w 8 r. śmierci i + matkę i babcię Irenę Lubiniecką.
2. Za + żonę i matkę Józefę Wodzisławską w r. śmierci i ++ rodziców i krewnych z obu stron.
15:00 CHRZTY: Szymon Wójcicki, Laura Rumpel, Amelia Gąsiorowska.
ROCZKI: Natalia Pełka, Katarzyna Stec, Igor Frakstein, Dominik Potempa oraz Boże błog. dla rodziców i chrzestnych.
2. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. p. Skoczewskiej z ok 80 r. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia oraz Boże błog. dla całej rodziny. /TD/
16:30 NIESZPORY
17:00 1. Za + męża i ojca Adama Demarczyk w 2 r. śmierci.