Intencje 10.09 – 17.09

NIEDZIELA 10.09.2017
– 23 NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 1. Za + Ernesta Klink – MSZA GREGORIAŃSKA 10.
9:00 1. Do Bożej Op. w int. Ryszarda i Anny Mleczko z ok jub. 40 r. ślubu, z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny. /TD/
2. Za + Renatę Sobiegała oraz jej ++ męża, córkę i zięcia – Msza św. of. od lok. z ul. Ks. Stabika 7 i 9.
3. Za + męża, ojca i dziadka Czesława Zwolankiewicz w 80 r. urodzin i jego ++ rodziców i braci.
Suma 10:30 1. Do Bożej Op. w int. rocznego dziecka Dominika Czechowskiego, z prośbą o Boże błog. dla rodziców, chrzestnych, brata i rodziny.
2. Do Bożej Op. w int. Toli Staszczyk z ok. przyjętego chrztu, z prośbą o Boże błog. dla rodziców, chrzestnych i dziadków.
3. Do Bożej Op. w int. Piotra Haberla z ok 60 r. urodzin, z prośbą o Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla żony, dzieci i wnuków.
12:00

1. Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże błog. w rodzinie Andrzeja i Ewy Zamorowskich w 10 r. ślubu. /TD/
2. Za + ojca Ernesta Słaby w 2 r. śmierci, + matkę Marię Słaby w 7 r. śmierci oraz za + Joannę Czerwionka w 7 r. śmierci i ++ z rodziny.
15:00 1. Do Bożej Op. w int. Gabriela w 18 r. urodzin, za jego brata Dominika, kuzyna Marcela i ich rodziców i opiekunów.
2. Za ++ Stanisława i Antoninę Bogulak i ++ z rodziny Bogulak.
16:00 NIESZPORY
17:00 1. Za + Józefa Mrozek w 1 rocznicę śmierci.
2. Za + matkę Małgorzatę Bartoń w 2 r. śmierci i + ojca Wiktora w 6 r. śmierci.

PONIEDZIAŁEK 11.09.2017
7:00 KRYPTA Za + Ernesta Klink – MSZA GREGORIAŃSKA 11.
8:00 1. Za + mamę Helenę Promnik w r. urodzin i 7 r. śmierci, + ojca Ryszarda Promnik oraz za ++ dziadków Maruszczyk – Promnik i wujka Józefa Wojszczyk.
18:00 1. Za + Annę Gajowy w rocznicę śmierci.
2. Za + męża i ojca Adama Demarczyk w rocznicę urodzin.

WTOREK 12.09.2017 UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ
7:00 KRYPTA Za + Ernesta Klink – MSZA GREGORIAŃSKA 12.
8:00 1. Za + Michała Borkowskiego w 1 r. śmierci.
18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Grześkowiak w 11 r. śmierci i ++ z rodzin z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + mamę Janinę Rychter w 1 r. śmierci ++ z rodziny Rychter – Kukuła.

ŚRODA 13.0.2017
7:00 KRYPTA Za + Ernesta Klink – MSZA GREGORIAŃSKA 13.
8:00 1. Za ++ matkę Rozalię w r. urodzin i r. śmierci, matkę Martę w r. urodzin, ojca Walentego Mulas, męża Stanisława, synową Bożenę Korcz ++ teściów i pokrewieństwo z obu stron.
17:30 RÓŻANIEC FATIMSKI
18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Barej w 4 r. śmierci, ++ teściów Józefa i Annę Barej, rodziców Jana i Stanisławę Rosa, braci Jana i Mirosława Rosa, siostrę Mariannę Kocur i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + żonę i matkę Genowefę Kolber w 21 r. śmierci.

CZWARTEK 14.09.2017
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
7:00 KRYPTA Za + Ernesta Klink – MSZA GREGORIAŃSKA 14.
8:00 1. Do Bożej Op. w int. Józefa Lechockiego z ok. 75 r. urodzin, z prośbą o Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny. /TD/
2. Za ++ z rodziny Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
17:15 DROGA KRZYŻOWA
18:00 1. Za + męża Edwarda Łukasik w r. urodzin, + ojca Wilhelma Friedrich w r. śmierci oraz ++ z rodziny Sindut – Łukasik – Friedrich – Dudek.
2. Za + Danutę Dudek – Msza św. of. od rodzeństwa.

PIĄTEK 15.09.2017
7:00 KRYPTA Do Miłosierdzia Bożego za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące – Msza św. zamówiona z ofiar składanych do skarbonek przy bocznym wyjściu z kościoła i przy kaplicy chrzcielnej.
8:00 1. Za ++ teściów, babcię i dziadka Jana i Adelajdę Kosz i w pewnej intencji.
2. Za + Ernesta Klink – MSZA GREGORIAŃSKA 15.
18:00 1. Za ++ w miesiącu sierpniu: Alojzego Korzuch, Erykę Konieczną, Ryszarda Ulfig, Kazimierę Olczyk, Janinę Węglarczyk, Bronisława Łyczko, Teresę Jasińską, Krystynę Żywczak, Edwarda Marciniak, Krystynę Woś, Janusza Daumann, Monikę Chybowską, Wernera Kołek, Irenę Lubiniecką.
2. Za + matkę i babcię Walerię Mikołajewską, + męża Mariana, + syna Henryka, ++ braci Stanisława, Roberta i Jerzego.
3. Do Bożej Op. w int. Teresy Paprockiej z ok 35 r. urodzin.

SOBOTA 16.09.2017
7:00 KRYPTA Za + Ernesta Klink – MSZA GREGORIAŃSKA 16.
8:00 1. Za + żonę i matkę Marię Blys w rocznicę urodzin, o radość życia wiecznego, za ++ rodziców Respondek – Blys i ++ z pokrewieństwa z obu stron.
16:30 (w jęz. niemieckim) Do Bożej Op. przez wst. MB i św. Józefa w int. Lecha i Zdzisławy Meyer w 40 r. ślubu.
18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Janusza Domin w 5 r. śmierci i ++ rodziców Domin – Drabik.
2. Za ++ rodziców Alojzego i Antoninę Malcherczyk.
3. Za + męża, ojca i dziadka Gintera Gut w 8 r. śmierci.

NIEDZIELA 17.09.2017
– 24 NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 1. Za + Ernesta Klink – MSZA GREGORIAŃSKA 17.
9:00 1. Za ++ dziadków Ryszarda i Marię Neumann, oraz Adolfa i Paulinę Zuga.
2. Za + mamę, babcię i prababcię Jadwigę Kyrcz w 2 r. śmierci – Msza św. of. od córki z mężem.
Suma 10:30 1. Za + Teofila Wyra w 1 r. śmierci, ++ Teresę, Mariusza, Adama i Anielę Gołuch, + Stanisława Bańkowskiego i ++ z rodziny Kowalski – Zok.
12:00

1. Za + mamę Annę Toporek w 2 mies. po śmierci, za + ojca Teodora Toporek w 19 r. śmierci, za ++ dziadków Kozłowski – Toporek, + ojca Wiesława Małyszko w 17 r. śmierci i ++ dziadków Sobolewski – Małyszko i + Rafała Toporek w 2 r. śmierci.
2. Za + Jana Wiśniewskiego w 30 r. śmierci, + Agnieszkę Kasperek w 5 r. śmierci oraz za ++ z rodziny Kurowski.
3. Do Bożej Op. przez wst. MB Fatimskiej i św. Józefa z ok 70 r. urodzin Franciszka, z prośbą o Boże błog. dla żony, syna, synowej, wnuczek i rodziny. /TD/
4. Do Bożej Op. w int. rocznego dziecka Borysa Jedlińskiego z prośbą o Boże błog. dla rodziców i chrzestnych.
15:00 CHRZTY: Kuba Wójcicki, Oliwia Świątkowska, Jan Kaczmarek, Zuzanna Okwieka, Matylda Mozes.
ROCZKI: Krystyna Marchewka, Adam Skutela, oraz Boże błog. dla rodziców i chrzestnych.
2. Do Bożej Op. w int. Konrada Knopp w 80 r. urodzin z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski oraz Dary Ducha Świętego i Boże błog. dla wnuków i prawnuków. /TD/
16:00 NIESZPORY
17:00 1. Za ++ rodziców i dziadków Zenona i Cecylię Zawal w rocznicę śmierci.