Intencje 08.09 – 15.09

NIEDZIELA 8.09.2019 – 23 NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 1. Za + Zygfryda Skrzypek. MSZA GREGORIAŃSKA 8.
9:00 1. Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Jana z okazji jubileuszu 70 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, Dary Ducha Św. i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień oraz bł. Boże dla całej rodziny/TD/.
2. Za + męża, ojca i dziadka Czesława Zwolankiewicz oraz za jego ++ rodziców i braci.
Suma 10:30 1. Za + matkę Izabelę Dublańską prosząc o dar życia wiecznego.
2. Za + Marię Cziba w 30 dniu po śmierci.
12:00 1. Za + męża i ojca Tadeusza Kapral w 1 r. śmierci.
2. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int Laury Kania z ok. 1 urodzin z prośbą o Boże bł. zdrowie, opiekę Anioła Stróża i wszelkie potrzebne łaski oraz Boże bł. dla rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
15:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Jarosława Musik w 1r. śm. oraz za ++ rodziców Edmunda i Lidię Nowisz i ojca Mieczysława Musik.
16:30 NABOŻENSTWO MAJOWE
17:00 1. Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Marcina Dendra z okazji 50 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. zdrowie, Dary Ducha Św. i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień oraz bł. Boże dla całej rodziny/TD/.
2. Za + ojca Franciszka Wolak w 30 r. śm. oraz za ++ matkę Juliannę i braci Stanisława i Janusza.

PONIEDZIAŁEK 09.09.2019
7:00 KRYPTA – 1. Za + Zygfryda Skrzypek. MSZA GREGORIAŃSKA 9.
8:00 1. Za ++ z rodziny Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Eugenię Jonik w r. ur. oraz za ++ z rodzin Korgel- Jonik, prosząc dla nich o zbawienie i życie wieczne.
3. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int, Poniedziałkowej Grupy Modlitewnej i jej opiekuna Księdza Proboszcza.
18:00 1. Do Bożej Op. w int. członków Legionu Maryi naszej parafii pod wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy i Wielce Łaskawej z ok. patronalnego święta.
2. Za + matkę i babcię Joannę Pietrek w 30 dniu po śmierci oraz za ++ Witolda Pietrek, Rajnolda Dobrzyńskiego, Hannę Faszczowy i ++ z rodzin: Pietrek, Kołodziej, Dobrzyńskich i Kansy.

WTOREK 10.09.2019
7:00 KRYPTA – 1. Za + Zygfryda Skrzypek. MSZA GREGORIAŃSKA 10.
8:00 1. Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Bogumiła Kowalskiego z okazji jubileuszu 80 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. zdrowie, Dary Ducha Św. i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień oraz bł. Boże dla całej rodziny/TD/.
18:00 1. Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Mrozek w 3 r. śmierci.
2. Za + matkę Ingeborgę Podstawke w 1rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

ŚRODA 11.09.2019
7:00 KRYPTA – 1. Za + Zygfryda Skrzypek. MSZA GREGORIAŃSKA 11.
8:00 1. Za + matkę Helenę Promnik w r. ur. i 9 r. śm., + ojca Ryszarda Promnik oraz za ++ dziadków Maruszczyk- Promnik i + Sylwię Nyczka.
2. Za + Annę Gajowy w rocznicę śmierci.
17:30 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.
18:00 1. Za + męża i ojca Adama Demarczyk w 50 rocznicę urodzin.
2. Za + syna i brata Arkadiusza Wiecha w 1 r. śm. oraz za ++ dziadków Karola i Annę Ciężadlik, Stanisława i Marię Wiecha i ++ krewnych z obu stron.

CZWARTEK 12.09.2019 UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji.
7:00 KRYPTA – 1. Za + Zygfryda Skrzypek. MSZA GREGORIAŃSKA 12.
8:00 1. Za + chrześnicę Ewę Piecuszek w r. urodzin- Msza Św. of. od matki chrzestnej.
17:15 ADORACJA WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA
18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Grześkowiak w 13 r. śm. oraz za ++ rodziców z obu stron i pokrewieństwo.
2. Za + męża i ojca Jana Mathias w 1r. śmierci.

PIĄTEK 13.09.2019 WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, bpa i dK.
7:00 KRYPTA – 1. Za + Zygfryda Skrzypek. MSZA GREGORIAŃSKA 13.
8:00 1. Za ++ z rodziny Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
14:00 ŚLUB: w int. nowożeńców: Marka Ślusarczyk i Justyny Szymańskiej
17:00 RÓŻANIEC FATIMSKI
18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Barej w 6 r. śm., ++ teściów Annę i Józefa Barej, ++ rodziców Stanisławę i Jana Rosa, braci Jana i Mirosława i siostry Mariannę i Jadwigę i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ rodziców: Marię i Henryka Imiolczyk oraz Marię i Czesława Wierzchowskich.
3. Do Op. Bożej przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Elżbiety Bogaj oraz Siostry Magdaleny z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie.

SOBOTA 14.09.2019 ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.
7:00 KRYPTA – 1. Za + Zygfryda Skrzypek. MSZA GREGORIAŃSKA 14.
8:00 1. Za + żonę i matkę Jolantę Pawlica w 30 dniu po śmierci.
16:30 1. (niemiecka) Za parafian.
17:15 DROGA KRZYŻOWA
18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Gintera Gut w 10 r. śm., ++ rodziców Alfreda i Eleonorę Seget, teściów Ludwika i Paulinę Gut i ++ z rodzin Gut- Seget- Faber- Słota.
2. Za + męża, ojca i dziadka Janusza Domin w 7 r. śm. i ++ rodziców Domin- Drabik.
3. Za + męża Edwarda Łukasik w 75 r. ur., + ojca Wilhelma Friedrich w r. śm. oraz za ++ z rodzin Łukasik- Sindut- Friedrich- Dudek i za + Janusza Moj w 84 r. ur..

NIEDZIELA 15.09.2019- 24 NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 1. Za + Zygfryda Skrzypek. MSZA GREGORIAŃSKA 15.
9:00 1. Za + babcię i prababcię Annę Bobula w 10 rocznicę śmierci.
Suma 10:30 1. Za + Teofila Wyra w 3 r. śm., ++ Teresę, Mariusza i Adama, ++ z rodzin Wyra – Zok, ++ Stanisława Bańkowskiego, Anielę Gołuch,++ z rodziny Kowalski i Alfreda Kuczob.
2. Za ++ rodziców Jana i Bogumiłę Stanik i ++ z rodziny z obu stron.
3. W int. małżonków Heleny i Emanuela Lipińskich z ok. 60 r. ślubui o Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny. /TD/
12:00 1.
2. Za + męża, ojca i dziadka Dariusza Toman w 1 r. śm. oraz za ++ rodziców Alfreda i Krystynę Grabińskich, brata Andrzeja i + siostrę Gabrialę Wilk.
15:00 CHRZTY: Aleksander Pawlikowski, Anna Sitek, Zofia Baran, Karolina Beda, Leon Marszel,
16:30 NIESZPORY NIEDZIELNE.
17:00 1. Za + żonę i matkę Marię Blys w r. śm., ++ rodziców Blys- Respondek oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron, proszą dla nich o radość życia wiecznego.
2. Za ++ matkę Walerię Mikołajewską, syna Henryka, męża Mariana oraz za ++ braci Roberta i Jerzego Mikołajewskich.