Intencje 06.12 – 13.12

NIEDZIELA 06.12.2020 – 2 NIEDZIELA ADWENTU
7:10 GODZINKI O NMP.
7:30 1. Za + Ewę Czaja- MSZA GREGORIAŃSKA 6.
9:00 1. Za ++ rodziców Izabelę i Juliana Dublańskich i brata Lecha Dublańskiego.
2. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Konrada Hula z ok. 16 urodzin jako podziękowanie za dar życia z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Św. i potrzebne łaski.
Suma 10:30 1. Za + Zdzisława Wodzisławskiego- Msza św. of. od Jana Pietrzyka.
2. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Adama Kwiatkowskiego z ok. 70 urodzin z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, zdrowie i radość na dalsze lata życia oraz bł. Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny/TD/.
3. Za + Juliana Łukasik w 30 dniu po śmierci i jego + żonę Reginę – Msza św. of. od lokatorów z ul. Mariańskiej 3.
12:00 1. Za + żonę Krystynę Kaczmarczyk w 7 r. śm., ++ teściów Gerarda i Irmę Rudziarczyk, rodziców Jerzego i Hildegardę Kaczmarczyk, ++ z rodzin z obu stron oraz przez wst. Matki Bożej z prośbą o bł. Boże dla rodzin Kaczmarczyk- Rudziarczyk.
2. Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Gorczowskiego w 70 rocznicę urodzin.
3. Za + żonę i matkę Marię Piechota w 30 dniu po śmierci.
4. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Wojciecha z ok. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę św. Cecylii oraz bł. Boże dla żony i córeczki.
15:00 1. CHRZTY: Kamil Kokot, Laura Knop, Olga Kozera
ROCZKI: Laura Knop, Mikołaj Ciesiółka a także w int. Leny Ciesiółka z okazji 7 urodzin i o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziców i chrzestnych.
16:15 NIESZPORY
17:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Józefa Libera w 5 r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.

PONIEDZIAŁEK 07.12.2020 Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora
7:00 1. Za + Ewę Czaja- MSZA GREGORIAŃSKA 7.
8:00 1. Za + Adelajdę Piechuta w 30 dniu po śmierci.
18:00 RORATY: 1. Za ++ ojca Fabiana Gorel w 10 r. śmierci i matkę Wandę Gorel w 3 r. śmierci.

WTOREK 08.12.2020 UROCZYSTOŚC NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
7:00 1. Za + Ewę Czaja- MSZA GREGORIAŃSKA 8.
8:00 1. Za + matkę Izabelę Dublańską prosząc o dar życia wiecznego.
18:00 RORATY: 1. Do Op. Bożej za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w int. Dziewcząt ze wspólnoty Dzieci Maryi z okazji ich patronalnego święta oraz błog. Boże i potrzebne łaski dla ich rodziców i rodzeństwa.
2. Do Op. Bożej za wstawiennictwem Maryi Niepokalanie Poczętej, św. Józefa, św. Jana Pawła II, św. Faustyny i św. Pawła z podziękowaniem za dzieło Róży Rodziców oraz z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski dla dzieci objętych Różą i ich rodziców, aby w pełni zaczerpnęli ze skarbca Bożej Miłości.

ŚRODA 09.12.2020
7:00 1. Za + Ewę Czaja- MSZA GREGORIAŃSKA 9.
8:00 1. Za + Matyldę Grudek w 9 r. śm., jej + męża Ernesta i syna Karola.
17:30 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
18:00 RORATY: 1. Za + ojca Mariana Soswa w r. ur. i ++ z rodzin Soswa- Flisowski- Tarnacki.
2. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa i św. Antoniego w int. Ks. Proboszcza Antoniego Klemensa z ok. 67 urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski- Msza św. of. przez Radę Parafialną.
3. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej Fatimskiej w int. Ks. Proboszcza Antoniego Klemensa z okazji urodzin z prośbą o światło Ducha Św., zdrowie, radość i wszelkie potrzebne łaski Boże – Msza św. of. przez Poniedziałkową Grupę Modlitewną.

CZWARTEK 10.12.2020
7:00 1. Za + Ewę Czaja- MSZA GREGORIAŃSKA 10.
8:00 1. Za ++ rodziców Pawła i Martę Oczko.
18:00 RORATY: 1. Za ++ matkę Felicję Malik w 10 r. śmierci, ojca Leona, brata Mariana i ++ pokrewieństwo z obu stron.
2. Za ++ Tomasza i Wojciecha prosząc o radość życia wiecznego.
3. Za + Marię Kostrzewa w 30 dniu po śmierci.

PIĄTEK 11.12.2020
7:00 1. Za + Ewę Czaja- MSZA GREGORIAŃSKA 11.
8:00 1. Za + Krystynę Rutka w 97 rocznicę urodzin- Msza św. of. przez przyjaciółki.
2. Za ++ z rodziny Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
17:15 ADORACJA WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA.
18:00 RORATY: 1. Za ++ rodziców Mariannę i Karola Filipiuk oraz ++ rodzeństwo Eugenię, Stanisława, Jana, Antoniego i Piotra.
2. Za + Bronisława Nowackiego- Msza św. of. przez lokatorów z ul. św. Pawła 4, 4a, 2 i ul. Pudlerskiej 18.
3. Za + matkę i babcię Helenę Dobrzyńską w 30 dniu po śmierci.

SOBOTA 12.12.2020
7:00 RORATY: (dla dorosłych)1. Za + Ewę Czaja- MSZA GREGORIAŃSKA 12.
8:00 1. Za + brata Edwarda Piwowarskiego w 7 r. śm., ++ rodziców Michała i Wandę oraz + szwagra Eugeniusza Gola.
2. Za + matkę Mariannę Kajda w 14 rocznicę śmierci.
16:30 (w jęz. niemieckim) ZA PARAFIAN Za + mamę Edytę Peła w 4 rocznicę śmierci.
18:00 1. Za + matkę Mieczysławę Kotas w 2 rocznicę śmierci.
2. Za + matkę Teresę Ryś w 30 dniu po śmierci.
3. Za + męża Gerarda Noczyńskiego w 30 dniu po śmierci.

NIEDZIELA 13.12.2020 – 3 NIEDZIELA ADWENTU
7:10 GODZINKI O NMP.
7:30 1. Za + Ewę Czaja- MSZA GREGORIAŃSKA 13.
9:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Manfreda Jaskulskiego w 7 rocznicę śmierci.
2. Za + matkę i babcię Anielę Łubkowska w 30 dniu po śmierci.
Suma 10:30 1. Za ++ matkę i babcię Stefanię Skupin w 3r. śm., ojca i dziadka Jana Skupin, ++ ojca i dziadka Pawła Wichary w 46 r. śm. oraz za matkę i babcię Łucję Wichary.
2. Za ++ księży Józefa i Jana Klemens i ich + siostrę Łucję Pyrtek.
12:00 1. Za + ojca Erwina Oberpriller w rocznicę śmierci.
2. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Macieja Kulik z ok. przyjęcia chrztu św. z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża, dary Ducha Św. oraz Boże bł. dla rodziców, chrzestnych i rodziny.
15:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Landkocz w rocznicę urodzin.
16:15 RÓŻANIEC FATIMSKI
17:00