Intencje 06.09 – 13.09

NIEDZIELA 6.09.2020 – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:10 GODZINKI KU CZCI NMP.
7:30 1. Za + matkę Reginę Kowalską- MSZA GREGOERIAŃSKA 6.
9:00 1. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Alfreda i Alicji Druner z ok. 45 r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, jedność i radość na każdy dzień wspólnego życia /TD/.
2. Za + brata Stefana Chruścińskiego w 80 rocznicę urodzin.
Suma 10:30 1. MSZA DOŻYNKOWA: Do Op. Bożej za przyczyną Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za opiekę i dobre zbiory, z prośbą o bł. i zdrowie dla działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych im.: Tadeusza Kościuszki i Karola Miarki oraz bł. Boże dla ich rodzin/TD/.
12:00 1. Za + ojca Jerzego Blys w 30 dniu po śmierci.
2. Za + Zdzisława Wodzisławskiego- Msza św. of. od Marii Pietrzyk z rodziną.
13:30 PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA.
15:00 1. CHRZTY: Antoni Mikoś, Weronika Czechowska, Bruno Jamroz, Franciszek Jamroz, Alicja Sadurska
ROCZKI: Hanna Gerstner, Laura Kaczmarczyk oraz o bł. Boże dla rodziców i chrzestnych.
2. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa w int. Bożeny Lelek z ok. 60 ur. z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św. i potrzebne łaski oraz Boże bł. dla całej rodziny.
16:30 NIESZPORY
17:00 1. Za ++ ojca Bronisława Jończyk w 1 r. śm. i matkę Irenę Jończyk.
2. Za + Marka Duda w 30 dniu po śmierci.

PONIEDZIAŁEK 07.09.2020
7:30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
8:00 1. Za + Józefa Szydłowskiego.
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
18:00 1. Za + matkę Grażynę Góralską w 1 r. śmierci, ++dziadków Józefa i Władysławę Góralskich i brata Romana Góralskiego.
2. Za + syna Michała Breguła w 1 rocznicę śmierci prosząc o dar życia wiecznego.

WTOREK 8.09.2020 ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
7:00 1. Za + matkę Izabelę Dublańską prosząc o dar życia wiecznego.
7:30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
8:00 1. Do Bożej Op. w int. członków Legionu Maryi naszej parafii pod wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy i Wielce Łaskawej z ok. patronalnego święta.
2. Za + matkę Reginę Kowalską- MSZA GREGOERIAŃSKA 8.
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Tadeusza Kapral w 2 rocznicę śmierci.
2. Za + matkę i babcię Różę Matys w 30 dniu po śmierci.

ŚRODA 09.09.2020
7:00 1. Za + matkę Reginę Kowalską- MSZA GREGOERIAŃSKA 9.
7:30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
8:00 1. Za + Zdzisława Wodzisławskiego- Msza św. of. od szwagierki Ireny z mężem Włodkiem i rodziną z Mszany Dolnej.
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
17:30 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
18:00 1. Za + Danutę Woźniak- Grzywna i jej ++ mężów- Msza św. of. od przyjaciółek Marysi i Haliny.
2. Za + Karola Boncol- Msza św. of. od sąsiadów z ul. Opolskiej 12 i 14.

CZWARTEK 10.09.2020
7:00 1. Za + matkę Reginę Kowalską- MSZA GREGOERIAŃSKA 10.
7:30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
8:00 1. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa w int. Grażyny z ok. 60 urodzin z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski, zdrowie i dary Ducha Św. oraz Boże bł. i zdrowia dla całej rodziny/TD/.
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
18:00 1. Do Op. Bożej za wstawiennictwem Maryi Niepokalanie Poczętej, św. Józefa, św. Jana Pawła II,
św. Faustyny i św. Pawła w intencjach Róży Rodziców.
2. Do Bożej Op. w int. Krzysztofa i Ewy z ok. 30 r. ślubu oraz Anny i Michała w 5 r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Józefa/TD/.
3. Za + ojca Zdzisława Wodzisławskiego w 30 dniu po śmierci.

PIĄTEK 11.09.2020
7:00 1. Za + matkę Reginę Kowalską- MSZA GREGOERIAŃSKA 11.
7:30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
8:00 1. Za ++ z rodziny Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ matkę Helenę Promnik w r. urodzin i 10 r. śm., ojca Ryszarda Promnik oraz za++ dziadków Ludwika i Annę Maruszczyk, Johana i Emmę Promnik.
14:00 ŚLUB: w intencji nowożeńców: Dawid Kubicki – Urszula Sochacka
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
17:15 ADORACJA KRWI CHRYSTUSA
18:00 1. Za + męża i ojca Adama Demarczyk w rocznicę urodzin.
2. Za + rodziców Stanisława i Kazimierę Letki prosząc o dar życia wiecznego.

SOBOTA 12.09.2020 UROCZYSTOŚĆ NMO OIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji
7:00 1. Za + matkę Reginę Kowalską- MSZA GREGOERIAŃSKA 12.
7:30 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
8:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Grześkowiak w 14 r. śm., ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo.
2. Za ++ Tadeusza Jastrząb, Iwonę Lepich i ++ z ich rodzin.
3. Za + Henryka Lorek 6 miesięcy po śm.- Msza św. of. od żony i córek z rodzinami.
12:00 PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA.
14:00 ŚLUB: w intencji nowożeńców: Bartłomiej Lupierz – Aleksandra Gustaw
16:30 (w jęz. niemieckim)
18:00 1. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Jana i Zofii Obsada z ok. 50 r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, jedność i radość na każdy dzień wspólnego życia oraz bł. Boże dla dzieci z rodzinami i rodziny /TD/.
2. Za ++ męża, ojca i dziadka Stanisława Barej w 7 r. śm., teściów Józefa i Annę Barej, rodziców Jana i Stanisławę Rosa, ++ braci Jana, Mirosława Rosa, siostry Mariannę i Jadwigę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Bogdana Janus w 30 dniu po śmierci.

NIEDZIELA 13.09.2020 – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7:10 GODZINKI KU CZCI NMP.
7:30 1. Za + matkę Reginę Kowalską- MSZA GREGOERIAŃSKA 13.
9:00 1. Za + męża Tadeusza Fica w r. urodzin- Msza św. of. od żony i córek z rodzinami.
2. Za ++ rodziców Ryszarda i Monikę Paprockich w r. urodzin.
Suma 10:30 1. Za ++ rodziców Teodora i Annę Toporek, dziadków Kozłowski- Toporek, ojca Wiesława Małyszko, dziadków Sobolewski- Małyszko i + Rafała Toporek.
2. Za ++ rodziców Jana i Bogumiłę Stanik.
12:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Andrzeja Tworek w 1 rocznicę śmierci.
2. Do Bożej Op. przez wst. Matki Bożej i św. Józefa w int. Jacka i Izabelli Jańczak z ok. 25 r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, jedność i radość na każdy dzień wspólnego życia oraz bł. Boże dla córek i rodziny/TD/.
3. Za + męża, ojca i dziadka Henryka Droździk w 30 dniu po śmierci.
13:30 PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA.
15:00 1. Za + meża, ojca i dziadka Jarosława Musik w 2 r. śm., ++ rodziców Mieczysława Musik oraz Lidię i Ernesta Nowisz.
2. Za ++ Renatę Szyma, Floriana Wychowaniec i Eugeniusza Bieniek.
16:30 NIESZPORY
17:00 1. Za + męża Józefa Mrozek w 4 r. śm. i ++ rodziców Mrozek- Chlond.
2. Za + Janusza Domin w 8 r. śmierci, ++ rodziców Domin- Grabik i pokrewieństwo z obu stron.