Intencje 03.07 – 10.07

Niedziela XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3 lipca 2016
7:30 (gregorianka 28.) Za + żonę, matkę Danutę KUDŁA
9:00 1. Za + żonę Urszulę JOKIEL w 1. r. śm. oraz ++ z rodzin MECHLBAUER-JOKEL
2. Za ++ z rodziny NOWAK i dusze w czyśćcu cierpiące
Suma 10:30 1. (dziękczynna): w int. małżonków Jerzego i Anny MICHALAK z ok. jubileuszu 40. r. ślubu oraz o bł. B. dla synów i córki z rodzinami /TD/
2. Za + Czesławę KISIELEWSKĄ i ++ z rodzin KISIELEWSKI-STASIAK-BOMBAŁA i dusze w czyśćcu cierpiące – Msza św. of. od Hanki ze Skierniewic
12:00

1. (chrzcielna): w int. dziecka Piotra NOWAK oraz o bł. B. i zdrowie dla jego rodziców, chrzestnych i dziadków
2. Za + Olę KOSIOR w r. urodzin
15:00 1. (chrzcielna): w int. dzieci: Oskara KUBICZEK, Fabiana PZIUK, Anny HANUSA, Szymona ADAMEK, Barbary RYBORZ oraz w int. rocznych dzieci: Laury KLEPCZYŃSKIEJ, Toli JUDZIŃSKIEJ, Mateusza SAWIDZKIEGO, a także o bł. B. i zdrowie dla ich rodziców, chrzestnych
2. Za + ojca Edwarda GOJ w 20. r. śm. oraz + matkę Renatę
16:30 Nieszpory
17:00 1. Za + męża, ojca Henryka SKALBANIOK w 30. dniu po śm.
2. Za + matkę Anielę DOMAGAŁA w 30. dniu po śm.

Poniedziałek Wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej 4 lipca 2016
8:00 1. Za + matkę Annę KOWACZEK w r. urodzin oraz ++ ojca Henryka KOWACZEK i siostrę Urszulę SKABA
2. (gregorianka 29.) Za + żonę, matkę Danutę KUDŁA
18:00 1. Za ++ Elżbietę, Gertrudę, Jadwigę i Pawła CZIBA
2. Za + syna Tadeusza CHROSTEK w 7. r. śm. oraz ++ rodziców Ernesta, Jerzego i Wandę CHROSTEK, Stanisława BAJOR, Józefa i Antoninę KLUCZNY i brata Józefa KLUCZNY

Wtorek Wspomnienie św. Marii Goretti, dz. i męcz. 5 lipca 2016
8:00 1. Za + żonę Genowefę JAWORSKĄ w 1. r. śm.
2. (gregorianka 30.) Za + żonę, matkę Danutę KUDŁA
18:00 1. Za ++ rodziców Franciszka i Władysławę WABNIC w r. ich śm.
2. Za + Krystynę KUCHARSKĄ – Msza św. of. od przyjaciół

Środa Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz. 6 lipca 2016
PATRONALNE ŚWIĘTO APOSTOLSTWA CHORYCH
8:00 1. Za + męża, ojca, dziadka Stanisława KORCZ w 30. r. śm. oraz + synową Bożenę KORCZ
2. Za + matkę Wandę PIWOWARSKĄ w 8. r. śm. oraz ++ ojca Michała, brata Edwarda i szwagra Eugeniusza GOLA
17:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18:00 1. Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Maryi Niepokalanie Poczętej, św. Józefa, św. Faustyny i św. Jana Pawła II w intencjach Róży Rodziców
2. (gregorianka 1.) Za + Dietera BOK

Czwartek 7 lipca 2016
8:00 1. Za + matkę Irenę TROSZKA w r. śm. oraz ++ ojca Bonifacego i brata Joachima, Zygmunta OKWIEKA i ++ z rodzin TROSZKA-HAJDUK
2. Za ++ męża, ojca, dziadka Zygmunta ROGER w r. śm. i matkę Bronisławę NAWA w 7. r. śm.
3. (gregorianka 2.) Za + Dietera BOK
18:00 1. Za + ojca, dziadka Romana STASIAK w r. śm.
2. Za + Andrzeja ŻYŁKA w 70. r. urodzin i 5. r. śm. – Msza św. of. od córek z rodzinami
18:45 (kancelaria): Pierwsza nauka przedślubna

Piątek Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb. 8 lipca 2016
8:00 1. Za ++ męża, ojca, dziadka Lucjana LESIK, rodziców Rafała i Marię, brata Feliksa i ++ z rodziny
2. (gregorianka 3.) Za + Dietera BOK
18:00 Za + syna Arkadiusza FENDLER w 4. r. śm. i 41. r. urodzin – Msza św. of. od rodziców

Sobota Wspomnienie św. męcz. Augustyna Zhao Rong, prezb. i 119 Tow. 9 lipca 2016
7:40 GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP
8:00 (gregorianka 4.) Za + Dietera BOK
17:30 Okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu
18:00 1. Za ++ męża Janusza DOMIN, rodziców Pawła i Brygidę DOMIN, Jana i Marię DRABIK i pokrewieństwo z obu stron
2. Za ++ Danutę w r. urodzin i r. śm., Mieczysława i Andrzeja w r. ich śm. oraz do MB Uzdrowienia Chorych z prośbą o dar zdrowia dla Adama

Niedziela XV NIEDZIELA ZWYKŁA 10 lipca 2016
7:30 (gregorianka 5.) Za + Dietera BOK
9:00 Za + Leona FILIPIAK – Msza św. of. od sąsiadó z ul. Mariańskiej 3
Suma 10:30 1. Za + ojca Mieczysława JAREK – Msza św. of. od córek
2. Za + męża, ojca, dziadka Piotra WILK w 30. dniu po śm.
12:00

1. (dziękczynna): w int. małżonków Ireneusza i Marianny WITKOWSKI z ok. jubileuszu 45. r. ślubu oraz o bł. B. dla synów, synowych, wnuków, krewnych i przyjaciół /TD/
2. Za ++ rodziców Izydora i Helenę WITKOWSKI, Jana i Bronisławę FLORCZAK, ++ z rodzin z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
15:00 Za + Mieczysława MUSIK w r. urodzin oraz ++ z rodziny z obu stron
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ męża Jana WNUK w 9. r. śm., brata Adama LEŚNIAK w 10. r. śm., Szczepana LEŚNIAK w 6. miesięcy po śm. oraz ++ jego żonę Teresę, córkę Barbarę, rodziców i ++ z rodziny