Inne

Remont Maj 2009

JAK NOWE

W maju 2009 roku odnowiona została kapliczka maryjna przy ul. Mariańskiej i przydrożny krzyż przy ul. Opolskiej. Dzięki ofiarności dwóch parafianek i pracy panów Tadeusza TOMALI i Zbigniewa STANOWSKIEGO te szczególne miejsca czci zyskały nowy, świeży wygląd. Efekty mogliśmy podziwiać podczas tegorocznych Dni Krzyżowych przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego.
Ofiarodawczyniom i wykonawcom robót składamy nasze wyrazy wdzięczności.

Remont kościoła Marzec 2008

PARAFIALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Z nadejściem wiosny przystępujemy do planowanych na ten rok przedsięwzięć budowlanych w naszej Parafii. Nie będziemy dziś pisać na temat trwającego od kilku lat remontu dachu na naszym kościele, bo prace rozpoczną się najwcześniej za miesiąc i w tym temacie będziemy Parafian szerzej informować.
Dziś skupimy się nad kilkoma ważnymi inwestycjami, które zostały już rozpoczęte, trwają bądź zostały w ostatnim czasie zakończone.
Przed wejściem na probostwo została zerwana popękana nawierzchnia betonowa i w najbliższych dniach położona zostanie tam kostka brukowa, która nie tylko będzie bardziej funkcjonalna, ale zostanie połączona z wybrukowaną w ten sposób częścią placu farskiego i alejki wzdłuż probostwa. Prace sprawdzona firma, która w ubiegłym roku wybrukowała nam teren w przedniej części cmentarza wokół grobowców.
Własnymi siłami udało nam się w ostatnim czasie wymienić około 80 żarówek w kościele (poprzednie świeciły kilka lat i jakość światła nie była już najlepsza).
Ponadto wymieniliśmy wszystkie głośniki na kościele (koszt wymiany 16.000 zł), dzięki czemu uzyskaliśmy lepszą słyszalność. Jest to ważne szczególnie dla osób starszych i słabiej słyszących, którzy często skarżyli się na złą słyszalność i dający się odczuwać pogłos.
Ponadto wymieniliśmy 9 zdewastowanych segmentów betonowego ogrodzenia z tyłu kościoła. Niestety stwierdzamy, że są to działania wandali-złodziei, którzy tym sposobem chcieli sobie utorować drogę ucieczki i wynoszenia zrabowanych rzeczy z grobów. Miejsce to jest pod specjalną kontrolą odpowiednich służb. Zwracamy się do wszystkich odwiedzających cmentarz o większe wyczulenie na wszelkie formy dewastacji i zaśmiecania naszej nekropolii. Nie mówiąc już o tym, że jak wiemy jest to miejsce święte, to musimy uczulić się wspólnie na przejawy niszczenia, bezmyślności i złodziejstwa. Jest to nasze wspólne dobro, za które w równym stopniu jesteśmy odpowiedzialni. Bądźmy wyczuleni na bezmyślność, głupotę i cwaniactwo, którego niestety wokół nas wiele.
Przystąpiliśmy także do najważniejszej w tym roku inwestycji na cmentarzu.
Rozpoczęliśmy gruntowną przebudowę domku grabarzy. zadania tego podjęła się firma znana nam już z brukowania cmentarza i – o czym wspominaliśmy wcześniej – wejścia na probostwo. Pierwszą czynnością było okopanie domku grabarzy, w celu sprawdzenia stanu fundamentów i zabezpieczenia budynku przed wilgocią. W dalszej kolejności całkowicie przebudowane zostanie wnętrze domku według planów przygotowanych przez naszego szafarza p. Brodowego. Chcemy, aby pracownicy cmentarza mieli godne warunki pracy. Po przebudowie doczekają się sanitariatów, prysznica, przebieralni, a także magazynu narzędzi. Ponadto dach domku poprowadzony zostanie po spadzie poza sam budynek, co da dodatkową powierzchnię-wiatę przewidzianą jako miejsce prowadzenia prac podczas opadów atmosferycznych.
To duże i kosztowne przedsięwzięcie, ale niezwykle potrzebne. Zwlekaliśmy z nim kilka lat szukając rozwiązań najwłaściwszych, najbardziej funkcjonalnych i o najniższym nakładzie finansowym.
W najbliższym czasie przeprowadzimy także obcinkę drzew na cmentarzu. Chodzi tutaj o tzw. prześwietlenie drzew, czyli usunięcie tych konarów, które są chore bądź zagrażają nagrobkom i bezpieczeństwu odwiedzającym cmentarz. Wynajęliśmy do tego profesjonalną firmę, która ma wszelkie uprawnienia i sprzęt do tego potrzebny. Możemy ich prace obserwować w różnych miejscach naszej dzielnicy czy miasta, bo z nadejściem wiosny właśnie takie prace się prowadzi.
Prześwietlanie odbywać się będzie w godzinach przedpołudniowych, dlatego już dziś apelujemy do nawiedzających cmentarz o uwagę i dostosowanie się do zaleceń prowadzących prace. Teraz skupimy się szczególnie na 20 drzewach rosnących wzdłuż głównej alei. Sam zabieg prześwietlenia nie będzie dla drzew szkodliwy, a i znajdującym się pod nimi nagrobkom nic nie zagraża.
Koszt tych robót to około 2,5 tys. zł.


Remont kościoła Luty 2007

WYKAZ PRAC REMONTOWYCH OBIEKTU ZABYTKOWEGO:
KOŚCIOŁA, PROBOSTWA, DOMU PARAFIALNEGO ORAZ CMENTARZA
W LATACH 2001 – 2007

I. Kościół
Wykonane zostały w dalszej kolejności następujące prace renowacyjno – budowlane w obiekcie zabytkowym, kościele św. Józefa: rok 2001
” Nowa figura w północnej cz. Cmentarza
” XII 01 – Instalacja nowego ołtarza i ambony wyk. Z „tureckiej, białej mugli” rok 2002
” III 02 – mosiężny odlew na czole ołtarza
” IV – tapicerowanie ławek
” VI – założenie systemu alarmowego w kościele i na probostwie
” IX – odnowienie krzyża misyjnego
” X – remont kapliczki na „Pniokach” rok 2003
” II – demontaż starego napędu dzwonów i silników i konstrukcji metalowych; założenie nowej konstrukcji met. Silników liniowych systemu sterującego
” Nowa chrzcielnica
” IV nowe schody do krypty
” V – układanie kostki na alejkach cmentarnych
” Naprawa odgromnika na wieży i kalenicy kościoła
” VI – kopuła na chrzcielnicy
” IX – nowy krzyż na cmentarzu
” X – ażurowe drzwi w krypcie
” XI – montaż 11 nowych i po renowacji witraży rok 2004
” III Nowe szybki witrażowe w wieży kościoła
” V I – początek przekładki dachówek, demontaż starej dachówki, łat, na kościele I etap – wieża połacie: 1;2;5;6;7;8;/
” IX – renowacja najstarszych malowideł znajdujących się w salce przy kościele
” X – zakończenie przekładki dachu na zaplanowanych połaciach. rok 2005
” II – podświetlenie sufitu kościoła
” V – Demontaż dachu połaci nr 16 i19 / wg mapki załączonej do załącznika/
” VII – Montaż nowych łat i folii „Gorotop”
” VII – Nowy płot na cmentarzu od strony zachodniej
” Rozpoczęcie montażu dachówki klasztornej na wyznaczonych połaciach, założenie nowych rynien
” 26 VII – nowe tabernakulum dla relikwii św. Faustyny Kowalskiej
” VIII – zakończenie prac dekarskich na połaci 16 i 19
” VIII i IX – założenie ogrodzenia na południowej części cmentarza
” XI – demontaż starej dachówki z kaplicy M. B. Częstochowskiej, połać 35
” 16 XI – założenie nowego skrzydła z drewna dębowego, drzwi bocznych kościoła / zostały podpalone w 2003 r./
” XII – dokończenie prac dekarskich połać 35. rok 2006
” III – montaż 2 nowych witraży figuralnych, poświęconych Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II