Informacje dotyczące cmentarza


Informacje dotyczące cmentarzaW ubiegłym tygodniu informowaliśmy o akcji umieszczania na grobach karteczek informujących ich rodziny lub opiekunów o wygaśnięciu dzierżawy niektórych grobów. „Przypomnienia” zostały umieszczone tylko na tych grobach, których dzierżawa upłynęła z końcem 2011 roku. Oczywiście nie pomijamy tutaj także tych wszystkich, którym dzierżawa minęła w 2012 roku, lub z końcem bieżąego roku 2013 także minie, a jeszcze nie zgłosili się w tej sprawie w kancelarii parafialnej. Zajęliśmy się „na razie” granicznym rokiem 2011, ponieważ skala tego problemu jest bardzo duża. Dotyczy 1200 grobów.

Przeprowadzoną akcję należy traktować bardzo poważnie. Na mocy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zarządzający cmentarzem (w naszym przypadku parafa) ma w obowiązku opłaconej dzierżawy i braku zainteresowania stron co do dalszego przedłużenia tejże rezerwacji, poinformować wygaśnięciu rezerwacji i przeznaczeniu miejsca do ponownego wykorzystania z jednoczesną likwidacją zastanego nagrobka. Ustawodawca określa nawet, że w tym celu wyznaczone pod likwidację miejsce powinno zostać OZNACZONE, aby strony zainteresowane zostały o tym fakcie poinformowane. Tak też uczyniliśmy. Parafia nie wysyła powiadomień pocztą, bo nie ma takiego obowiązku, a poza tym po wielu latach ciężko byłoby dotrzeć do zainteresowanych osób. Nie mamy ich adresów.

Zatem, jeżeli na grobach mamy czas pojawić się tylko we Wszystkich Świętych, na cmentarzu możemy być zaskoczeni przytwierdzoną do pomnika karteczką, która zaprasza do kancelarii parafialnej. W takich sytuacjach lepiej nie bagatelizować takiej informacji. Często bywa tak, że osoby odpowiedzialne za grób po prostu zapominają o tym, że wygasa opłata za miejsce na cmentarzu i dlatego karteczki mają im o tym przypomnieć, aby mogli po namyśle i w porozumieniu z rodziną (jeśli taka jeszcze jest) określić się, czy wyrażają chęć dalszego dzierżawienia miejsca, a co za tym idzie do uiszczenia stosownej opłaty, albo do podpisania wniosku o likwidacji tegoż miejsca i przejęciu go przez parafię celem ponownego pochówku.

Prosimy więc poprzez naklejanie kartek dysponentów lub osoby zainteresowane o dokonanie należnych opłat, gdyż jest to jedyna obecnie skuteczna forma informacji i próby kontaktu. Większość ludzi, pamięta o obowiązku uiszczania opłat i ich dokonuje. W tym przypadku prawo jest dla wszystkich jednakowe. Rozumiejąc jednak niektóre skomplikowane sytuacje życiowe, administrator cmentarza stara się informować i w sposób najmniej dotkliwy egzekwować należne opłaty od osób, które z różnych powodów ich nie dokonują.

Informacje o prolongowaniu grobu można uzyskać w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania: poniedziałki, środy w godz. 9.00-11.30 oraz wtorki i piątki w godz. 9.00-11.30 i 15.30-17.00. Wszelkie sprawy cmentarne będzie można także wyjaśnić w dniach 1 i 2 listopada przez cały dzień.

Nasz cmentarz parafialny do uroczystości Wszystkich Świętych jest przygotowywany już od lipca br. Najpierw uporządkowane zostało pole z grobowcami oraz wybudowano kilka nowych. Wykonano także kilka nowych piwniczek pod urny przy kolumbarium oraz przygotowano miejsce pod drugi rząd piwniczek pomiędzy polem 1 a grobowcami. Poddano renowacji 66 słupów z ogrodzenia wokół kościoła i cmentarza. Poprowadzony został także nowy chodnik pod płotem cmentarza od ul. Mariańskiej, a także nową kostką chodnikową połączyliśmy chodniki pomiędzy polem 10 i 11 a 12, a nowy chodnik połączy także domek grabarzy z bramą od ul. Mariańskiej. Przy tej okazji dziękujemy panom: Kazimierzowi BIERZYŃSKIEMU i Mieczysławowi KRUPIŃSKIEMU, którzy powyższe prace murarskie wykonali.

W trakcie montowania są nowe słupki z oznaczeniami poszczególnych pól cmentarnych (każde z pól będzie miało nowe oznaczenie z każdego ze swoich 4 narożników). Doprowadzone zostało i zamontowane nowe oświetlenie krzyża cmentarnego. Ponadto codziennie sprzątane są z liści i śmieci alejki cmentarne. Staramy się też w miarę możliwości uprzątać śmieci na cmentarzu. Dziękujemy przy tej okazji wszystkim za segregację i składowanie liści ze sprzątania swoich grobów.