Sakrament Chrztu świętego

Formularz do zgłoszenia chrztu dziecka
można pobrać klikając link poniżej:

formularz chrztu