Wielki koncert organowy prof. Juliana Gembalskiego. foto Janusz Karaś.