Bierzmowanie

Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie osób dorosłych (które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, a nie przyjęły tego sakramentu) odbywa się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w następujących terminach:

22 marca, 10 maja, 21 czerwca, 4 października, 22 listopada 2018 r.

Przygotowanie do tego sakramentu obejmuje pięć obowiązkowych katechez, które odbywają się w kolejne wtorki poprzedzające termin bierzmowania. Spotkania odbywają się w parafii św. Jadwigi Śląskiej (ul. Wolności 51) o godzinie 19:00 w salkach obok probostwa.

Kolejne cykle przygotowania rozpoczynają się: 20 lutego, 3 kwietnia, 22 maja, 4 września, 23 października 2018 r.