Bierzmowanie

Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie osób dorosłych (które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, a nie przyjęły tego sakramentu) odbywa się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w następujących terminach:

4 kwietnia, 23 maja, 27 czerwca, 10 października, 21 listopada 2019 r.

Przygotowanie do tego sakramentu obejmuje pięć obowiązkowych katechez, które odbywają się w kolejne wtorki poprzedzające termin bierzmowania. Spotkania odbywają się w parafii św. Jadwigi Śląskiej (ul. Wolności 51) o godzinie 19:00 w salkach obok probostwa.

Kolejne cykle przygotowania rozpoczynają się: 5 marca, 23 kwietnia, 28 maja, 10 września, 22 października 2019 r.