Akcja wolontariacka „LEPSZE JUTRO”

Akcja Wolontariacka – „Lepsze Jutro” polega na zbiórce wszelako ujętych rzeczy nadających się do użytku w lokalu mieszkalnym. Pomoc najuboższym w Chorzowie.

Poprzez zmiany zaistniałe w mieszkaniu, ludzie mogą zmienić swoją mentalność, pozbyć się wstydu. Kiedy człowiek podzieli się czymkolwiek z innym człowiekiem, będzie czuć gest Chorzowianin dla Chorzowianina. W tych czasach trudnych powinniśmy, jako Chorzowianie trzymać się razem.
Akcja Wolontariacka – „Lepsze Jutro” polega na tym, aby zmienić wystrój i odświeżyć pokój, bądź mieszkanie.

Zgodnie z zamysłem Akcji Wolontariackiej – „Lepsze Jutro” zbieramy: meble, urządzenia domowe, sprzęt elektroniczny, zabawki, narzędzia domowe, farby do ścian (nowe), taśmy klejące (nowe), folie ochronne (nowe), zestawy malarskie, środki czystości, itp.

Zmiany, jakie można zastosować, mogą spowodować, iż „napięcie” pomiędzy klasami społecznymi zostanie złagodzone. Osoby, które zmienią wystrój swojego mieszkania mogą docenić znaczenie materialne. Nie trzeba daleko sięgać, aby zauważyć niszczenie mienia gminy. Może zaistnieje w kilku osobach znaczenie: „szanuj siebie”.

Zmieniając swoją „ostoję”, którą jest mieszkanie możemy docenić czystość i pracowitość „swojego ego”. Rodzina wyposażona w nową rzecz podarowaną może udoskonalać dalsze etapy swojego życia. Osoba obdarowana jakimiś przedmiotami, która zacznie zmieniać swój lokal zrozumie, że warto iść pracować, gdyż są zauważalne efekty.

Wiele osób patrzy na świat irracjonalnie nie wierząc w swoje możliwości, gdyż ma złe wzorce z przeszłości. Czas to zmienić, czas na Akcję Wolontariacką „Lepsze Jutro”.
Pozdrawiam
Piotr HADAMIK

W dniach 1-14 maja 015 r. Mieszkańcy dzielnicy Chorzów II mogą składać ofiarowane rzeczy w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3 Maja 18 (przy probostwie parafii św. Barbary) w godz. 9.00 – 15.00