16.11-23.11.2014

A ty pielgrzymie, Tam chodzić będziesz

Izrael… ziemia biblijna… ziemia wiary… Ziemia Święta, czczona od niepamiętnych czasów jako kolebka religii monoteistycznej. Dla osób, których wiara jest zakorzeniona w Biblii, Ziemia Święta jest najważniejszym miejscem na naszej planecie. Na tym wąskim pasie ziemi znajduje się źródło przekonań religijnych dużej części ludzkości. Tutaj, wśród jałowych wzgórz i żyznych dolin, umysł ludzki nauczył się szybować w przestworzach i stąd dobra nowina rozprzestrzeniła się na świat. „(…) mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem” (Iz 2, 3-4).

Liczące ponad 5000 lat świadectwa historyczne dotyczące Ziemi Świętej dowodzą, że rejon ten nigdy nie był wolny od konfliktów. Ze względu na położenie pomiędzy Afryką a Azją od zawsze toczyły się tu walki.
Kolejne fale najeźdźców zalewały ten obszar, dążąc do objęcia kontroli nad strategicznymi szlakami handlowymi łączącymi centra starożytnego świata Ziemia regularnie przechodziła pod kontrolę kolejnych zwycięskich potęg.

W czasach rzymskiego panowania na Bliskim Wschodzie, około 2000 kat temu, miało miejsce zdarzenie o wiekopomnym znaczeniu dla historii ludzkości. Tym przełomowym wydarzeniem były narodziny Jezusa. Jezus przyszedł na świat bez rozgłosu, w rodzinie cieśli Józefa i jego żony Maryi.

Jezus osiągnął wiek męski w Nazarecie, żyjąc i obracając się wśród Galilejczyków i mieszkańców Jerozolimy. Z czasem stał się znany jako nauczyciel, prorok i cudotwórca. Jezus został ukrzyżowany, pochowany i wskrzeszony właśnie na tej ziemi. To dało początek chrześcijaństwu. Jego życie i nauki wywarły wpływ na miliony ludzi na całym świecie, zmieniając bieg historii. Wydarzenia z życia Jezusa nigdzie na ziemi nie są tak żywe, jak tutaj, w Ziemi Świętej.

Od niemal 2000 lat chrześcijanie z całego świata przybywają do Ziemi Świętej, która jest ich duchowym dziedzictwem. Pielgrzymi podążają śladami Jezusa z Biblią w ręku i modlą się w miejscach, w których On nauczał i modlił się. Dla chrześcijan Izrael nie ma sobie równych. Jest to dla nich niepowtarzalna okazja poznania biblijnej krainy, pogłębienia wiary i duchowej przemiany na resztę życia.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej ma wymiar szczególny, nieporównywalny z żadną inną. Pozwala naocznie poznać wiele miejsc znanych z Biblii, dostarcza niezapomnianych wrażeń, wzbudza głębokie emocje. Teksty Ewangelii stają się bliższe, bardziej wymowne, namacalne nieomal.

Sercem Ziemi Świętej jest Jerozolima – miasto święte dla wyznawców trzech wielkich religii: Judaizmu, Chrześcijaństwa i Islamu. To o tym mieście hebrajski poeta napisał: „Dziesięć części piękna spłynęło na świat – dziewięć zabrała Jerozolima. Dziesięć części cierpienia spadło na świat – dziewięć spadło na Jerozolimę. Dziesięć części mądrości otrzymał świat – dziewięć zgarnęła Jerozolima…”.
Pewien poeta – pielgrzym, stojąc na Górze Oliwnej, zapatrzony w przepiękną panoramę Jerozolimy, pisał: „Panie nie jestem godzien, bym chodził po Twoich śladach, na dziś i na co dzień, po ziemi i po głazach…”.

A my, pielgrzymi, Tam chodzić będziemy…