9.11 – 16.11.2014

9 listopada 2014 r.
Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym

Organizowany po raz szósty przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W tym roku pochylamy się nad Kościołem w Syrii, która jest miejscem, gdzie chrześcijanie byli obecni niemal od samego początku powstania chrześcijaństwa. To tereny nawrócenia i działalności św. Pawła. Damaszek do dziś jest miejscem, gdzie obecna jest jedna z największych syryjskich wspólnot chrześcijańskich.
Dziś Syria to jedno z najbardziej niebezpiecznych dla chrześcijan miejsc na Ziemi. Co gorsze, nikt nie widzi końca koszmaru wojny. Pierwszy etap konfliktu, który rozpoczął się na początku 2011 roku, nie miał znamion prześladowania czy dyskryminacji chrześcijan i możemy nawet powiedzieć, że z wyjątkiem Libanu, który ma specjalny status na Bliskim Wschodzie, Syria była z pewnością jednym z najlepszych miejsc do życia dla chrześcijan w całym regionie Bliskiego Wschodu, ale to wszystko skończyło się trzy lata temu.

W kraju nie było demokracji, ale był prawdziwy dobrobyt gospodarczy (roczny wzrost o 9%), a chrześcijanie nie byli dyskryminowani. Faktycznie, na początku kryzysu, mieliśmy do czynienia nawet z kilkoma przykładami ochrony chrześcijan przez syryjskich muzułmanów. Jednak wraz z upływem czasu i wraz z pojawieniem się ogromnej rzeszy obcych najemników, którzy są radykalnymi dzihadystami, sytuacja chrześcijan gwałtownie się pogorszyła.

W listopadzie 2013 roku miasto Sadat, które leży w pobliżu Homs i którego ludność to głównie syryjscy chrześcijanie obrządku prawosławnego, zostało przejęte przez islamskich rebeliantów i według syryjskiego prawosławnego arcybiskupa stało się widownią „najgorszej masakry chrześcijan, jaka miała miejsce w Syrii w ciągu ostatnich dwóch i pół roku”. 45 osób, w tym dzieci, zostało zamordowanych i wrzuconych do masowych grobów, a 1500 rodzin zostało wykorzystanych przez rebeliantów jako żywe tarcze.

Na początku grudnia 2013 roku, po tym, jak chrześcijańskie miasto Maloula zostało zdobyte przez rebeliantów, dwanaście mniszek prawosławnych zostało uprowadzonych z klasztoru. Trzej chrześcijanie zostali zamordowani za odmowe wyrzeczenia się wiary. Melchicki patriarcha Grzegorz III Laham sporządził listę męczenników chrześcijańskich, którzy ponieśli śmierć do końca 2013 roku. Lista ta liczy 215 nazwisk. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby została ona w najbliższej przyszłości zamknięta.

Cierpi cała ludność Syrii. 2,5 mln Syryjczyków uciekło za granice, a co najmniej 7 mln osób zostało przesiedlonych wewnątrz kraju. Więcej niż 160 000 osób straciło życie, w tym około 10% to dzieci. Kilkaset dzieci zostało zabitych przez snajperów po to, aby odebrać rodzicom wszelką nadzieję i wolę życia, a przez to, aby stali się wewnętrznie niespokojni i łatwiejsi do pokonania.
Obecnie coraz widoczniejszym staje się „oczyszczanie” kraju z chrześcijan dokonywane przez islamskich fundamentalistów. Podobny scenariusz miał miejsce w Iraku.

Chcemy wspierać chrześcijan w Syrii naszą modlitwą i materialnym darem, aby w trudnej sytuacji doświadczyli solidarności w wierze i miłości. W naszej parafii kwesta na ten cel odbędzie się po każdej Mszy św. w przyszłą niedzielę – 16 listopada br.