31.05.2015

Komunikat po III sesji plenarnej
II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Dnia 9 maja odbyła się trzecia sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne pracowało najpierw nad projektem Komisji ds. Misji. Koncentruje się on na sposobach zorganizowanego wsparcia dla misjonarzy posłanych przez katowicki Kościół oraz na metodach pobudzania wrażliwości misyjnej wśród wiernych Archidiecezji. Zwłaszcza temu ostatniemu służyć powinny parafialne oraz szkolne koła misyjne, których tworzenie zaleca się w projekcie. Z kolei lepszym kontaktom z misjonarzami ma służyć idea dekanalnego patronatu misyjnego, przewidująca utrzymywanie bezpośrednich związków konkretnego misjonarza Archidiecezji z parafiami danego dekanatu.

Drugi z omawianych projektów dotyczył nowej ewangelizacji. Dyskutowany dokument podkreśla, że głoszenie Dobrej Nowiny tym, którzy oddalili się od wspólnoty Kościoła oraz próby aktywnego docierania do nich także poza ramami zwyczajnego duszpasterstwa parafialnego musi być jednym z podstawowych priorytetów Kościoła katowickiego.

Ostateczne głosowanie nad projektem dotyczącym misji będzie miało miejsce na następnej sesji Synodu, która odbędzie się 20 czerwca. Podczas niej zostanie również szerzej omówiony dokument Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Prace nad tym ostatnim toczą się już w nowym trybie, który przewiduje dodatkową pracę członków Synodu między sesjami plenarnymi. Na czerwcowej sesji pod dyskusję poddane zostaną także projekty dotyczące życia konsekrowanego oraz kwestii ekonomicznych. Bardzo prosimy o modlitwę o światło Ducha Świętego dla członków Synodu.
ks. Grzegorz STRZELCZYK
sekretarz II Synodu
Archidiecezji Katowickiej