27.07 – 03.08.2014

Prawo do miejsca grobowego

Wielokrotnie już poruszaliśmy temat dzierżawy miejsc na cmentarzu. Jako, że życie wciąż pisze nowe sytuacje, powracamy do tego tematu, by utrwalić jego osadzenie w prawie oraz uczulić na wszelkie okoliczności, z którymi przychodzi nam się zmierzyć podczas pochówku i decydowaniu o przekazaniu prawa do miejsca grobowego innym osobom.

Przy okazji pochówku bliskich lub rezerwacji wolnego miejsca na cmentarzu w kancelarii usłyszymy podstawowe pytanie „kto będzie dysponentem wybranego miejsca i na kogo je zapisać?”. Podana osoba zostaje wpisana w księgach cmentarnych i na nią zostaje wystawiony przez Parafię stosowny dokument. Istotnym jej zapisem jest także okres wykupionej dzierżawy. Oznacza to, że nikt inny poza osobą, która została wskazana jako główny dzierżawca nie może być przez okres jej trwania samej dzierżawy pochowany w danym miejscu, chyba, że on wyrazi na to zgodę. Może także zastrzec osoby, które nie mogą być zgodnie z jej wolą pochowane w wykupionym miejscu.

Dlatego też przy okazji organizowania pogrzebu swoich najbliższych prosimy o przynoszenie pisemnego zezwolenia dzierżawcy miejsca (jeśli on żyje), że wyraża on zgodę na pochowanie w nim innej osoby. Dotyczy to także osób z najbliższej rodziny. Pozwoli nam to zachować porządek prawny i ustrzeże przed bardzo przykrymi i kłopotliwymi sytuacjami w kancelarii parafialnej. W przypadku braku zgody dzierżawcy grobu na dochowanie innej osoby, Parafia może odmówić pochówku w dzierżawionym miejscu i trzeba wtedy wybrać inne.

Podobnie rzecz się ma z grobami, w których grzebał zmarłych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie. W każdym z pogrzebów, to OPS jest dysydentem danego grobu i tylko ona może podejmować decyzje o jego losie (przez 20 latach od pogrzebu) bądź o rodzaju nagrobka, który ma na nim się pojawić. Rodzina po zmarłym poprzez zlecenie organizacji pogrzebu OPS-owi tym samym zrzeka się prawa do grobu na rzecz OPS.

Jeśli zdarzyłoby się, że ktoś chce dochować np. urnę z prochami innego zmarłego do grobu, którego dzierżawcą jest OPS lub postawić pomnik według swojego wyboru, musi zgłosić się do OPS-u przy ul. Kruszcowej 22 i otrzymać stamtąd pisemną zgodę. Dopiero na podstawie takiego pisma Parafia może zezwolić na pochówek lub montaż pomnika w tym miejscu.