20.04 – 27.07.2014

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji ks. bpa Jerzego Mazura
z okazji XV Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa

Czcigodny Księże Proboszczu i wszyscy kapłani!
Drodzy bracia i Siostry w Chrystusie! Szanowni kierowcy i podróżujący!
W dniach 20 – 27 lipca 2014 roku obchodzony jest w Polsce 15. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy Chrystusa na krańce świata”. Tydzień ten ma dwa oblicza.

Pierwszym z nich jest nasza wspólna troska o sprawę poprawy bezpieczeństwa na drodze. Jest to zagadnienie ważne społecznie. Codziennie docierają do nas informacje o wypadkach i tragediach na naszych drogach. Uczestniczą w nich konkretni ludzie, którzy z tego powodu doznają wielu cierpień. Główną ich przyczyną jest tzw. czynnik ludzki. Jest nim często błąd, brak elementarnego szacunku dla zasad drogowych, nietrzeźwość, a nawet zła wola niektórych kierowców i użytkowników drogi, powodujących drogowe tragedie. Dlatego też w Tygodniu św. Krzysztofa, jak co roku, prosząc o poświęcenie naszych pojazdów i Boże błogosławieństwo na nasze podróże, módlmy się też o większą rozwagę dla każdego kierującego pojazdem i o większy szacunek do każdego użytkownika drogi. Pięknie to ujmuje zawołanie Krajowego Duszpasterstwa Kierowców: „Kierujmy się miłością na drodze”.

Drugim obliczem Tygodnia św. Krzysztofa jest troska o potrzeby misjonarzy i misjonarek i wyposażenie ich w odpowiednie pojazdy: samochody, motocykle, rowery i motorowery, łodzie z silnikiem i barki rzeczne czy pojazdy śnieżne na Arktyce. Imię Krzysztof w języku greckim „Christophoros” oznacza „Niosącego Chrystusa”. To imię można odnieść do każdego misjonarza i misjonarki podejmującego zadanie głoszenia Ewangelii na krańcach świata wśród ludzi nie znających jeszcze Chrystusa. Oni poprzez swoją ofiarną posługę niosą tym ludziom Chrystusa. Gdyby nie pojazdy, zdobywane poprzez różnego rodzaju akcje, wielu nie miałoby szansy usłyszeć Słowa Ewangelii czy mieć możliwość uczestniczenia we Mszy Św. Wielu nie otrzymałoby żadnej pomocy medycznej. Wielu pozostałoby głodnych, gdyż nie byłoby możliwości dostarczenia im żywności. W tym miejscu w imieniu polskich misjonarzy i misjonarek składam serdeczne podziękowanie za ubiegłoroczną pomoc. Owoc tej pomocy to: 41 samochodów, 2 ambulanse, 9 motocykli i skuterów, 20 rowerów, 1 traktor i 1 skuter śnieżny. Bóg zapłać za każdą ofiarę!

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, proszę o udział w tegorocznych akcjach służących szlachetnym celom misyjnym. Niech każda wspólnota parafialna włączy się w to dzieło pomocy misjonarzom! Zapraszam do udziału wszystkich posiadaczy pojazdów i zmotoryzowanych, kierowców, motocyklistów a nawet rowerzystów. Podziękuj i Ty za każdą szczęśliwą podróż, za każdy bezpiecznie przejechany kilometr, za wszystko czym Cię Pan obdarzył, także za pojazdy, które mamy do naszej dyspozycji, i pomóż polskim misjonarzom i misjonarkom, by oni nie pozostali bez środków transportu – narzędzi swojej misyjnej codzienności i misyjnego trudu.

Otoczmy także serdeczną modlitwą i życzliwością naszych misjonarzy i misjonarki! Jesteśmy wszyscy Kościołem misyjnym. Od każdego i od każdej z nas zależy, czy ludzie poznają Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. My sami także poznajmy, w myśl słów papieża Franciszka, zawartych w adhortacji „Evangelii gaudium” – „radość Ewangelii”. To ona może nas zapalić do troski za misje i misjonarzy. Tego będzie dotyczył przygotowywany IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbędzie się w przyszłym roku.
Życzę wszystkim szczęśliwych podróży pod opieką św. Krzysztofa i zachęcam do pomocy naszym misjonarzom i misjonarkom.

+ Jerzy MAZUR – Przewodniczący KEP ds Misji