2.11 – 9.11.2014


Informacja

We wtorek 28 października br. w późnych godzinach popołudniowych parafię naszą odwiedził były premier, profesor Jerzy BUZEK, obecnie poseł Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Swoją wizytę rozpoczął od nawiedzenia naszego kościoła parafialnego, do którego czuje wielki sentyment, ponieważ przypomina mu on czasy jego dzieciństwa, kiedy to wielokrotnie w nim przebywał mieszkając w Chorzowie. Dłuższą chwilę spędził na osobistej modlitwie, a następnie obszedł wnętrze kościoła, zachwycając się jego pięknem. Potem przeszedł do krypty, gdzie odwiedził wystawę obrazów młodego artysty malarza Cypriana Noconia.

Na koniec spotkał się na probostwie z ks. prob. Antonim Klemensem, gdzie omówił bieżące sprawy naszej dzielnicy i parafii. Gość wyraził swój podziw dla wszystkich zaangażowanych w troskę o wystrój kościoła i jego otoczenie. Na koniec życzył naszej wspólnocie kontynuowania troski o świątynię i „mała ojczyznę”, w której na co dzień żyje.7

AUTOR ZDJĘC : CYPRIAN NOCOŃ

Zbiórka na HospicjumTAIZE – PRAGA 2014