18.01.2015

Sprawozdanie z życia parafii za rok 2014

1. Najważniejsze wydarzenia
Wyniesienie na ołtarze Św. Jana Pawła II. To wydarzenie jest tak znamienne, że być może dopiero przyszłe pokolenia docenią jego wielkość. My jesteśmy tego świadkami i na pewno wielu z nas korzysta już teraz ze wstawiennictwa św. Jana Pawła II. Mamy w kościele Jego relikwie. Korzystajmy z mocy wstawiennictwa naszego wielkiego Świętego! To Święty naszych czasów! Bierzmy Go za wzór w naszych codziennych planach, działaniach i rozwiązywaniu trudności. Uczmy się od Niego pobożności i pracowitości!
Drugim wydarzeniem w tym roku była wizytacja biskupia, którą oceniam, jako dobrą. Wszystkie sugestie realizujemy na bieżąco. Do wiadomości parafian podaję dane wizytacyjne:

Stała liczba mieszkańców naszej parafii to ok. 11 tysięcy; wiernych jest 9,2 tysiące. Rodzin jest w naszej parafii ok. 3.200 tyś.; uczestniczących we Mszach św. niedzielnych jest ok. 3 tysięcy plus 11% nie zobowiązanych (tzn. chorzy, starsi wiekiem, małe dzieci).

Trzecim wydarzeniem to podział Chorzowa na dwa Dekanaty: nasz Chorzów Centrum został pomniejszony o parafie Św. Antoniego z Padwy, Św. Franciszka z Asyżu i Ducha Świętego (należą teraz do Dekanatu: Chorzów Batory wraz z pozostałymi parafiami z tej dzielnicy Chorzowa). Do naszego dekanatu przydzielona została parafia w Maciejkowicach.

Rozpoczęliśmy remont organów zabytkowych, który rozciągnięty jest na trzy lata; rozpoczęliśmy remont elewacji budynku Probostwa, (gotowa jest elewacja południowa od strony ogrodu farskiego), a całość zaplanowana jest na cztery lata. Sugestia: Kościół, organy oraz probostwo są obiektami historycznymi i remonty wynikają z obowiązku prawnego Rzeczypospolitej Polski nałożone na właścicieli. Stąd otrzymujemy dotacje konserwatorskie, ale tylko częściowe w granicach od 30 – 50% kosztów całkowitych. Resztę musimy pokryć sami. Są to wielkie obciążenia finansowe, ale wynikają one z Ustawy Państwowej.

Mamy nową nawierzchnię na placu kościelnym (w 2015 roku zostanie dokończony), który będąc otoczeniem zabytku Kościoła został całkowicie sfinansowany przez Urząd Miasta Chorzów przy aprobacie ubiegłej Rady Miasta. Plac ten również, w sposób oczywisty, jest traktowany, jako trakt pieszy służący wszystkim. Stąd taki dla nas szczęśliwy układ finansowy. Chciałbym w imieniu wszystkich bardzo serdecznie podziękować decydentom Miasta za takie rozwiązanie. Dziękuję przy tej okazji Konserwatorowi Miejskiemu za dofinansowanie naszych zabytków.

W Wigilię kościele pojawił się wcześniej zaprojektowany zestaw lichtarzy, świec i krzyża procesyjnego. Jest on wykonany w stylu neoromańskim, tak jak cały kościół i współgra z całym wystrojem naszego kościoła. Projekt wykonał pan Krzysztof Gorgoń, który czuwa od początku nad harmonijnym układem architektonicznym wnętrza kościoła. Wykonanie należy do firmy ślusarskiej p. Kopycioka z Katowic. On też wykonał wszystkie elementy mosiężne w naszym kościele, ołtarz, ambonę, pulpit, chrzcielnicę, kaseton na relikwie Św. Faustyny Kowalskiej oraz skarbonki. Nowe lichtarze oraz krzyż procesyjny sfinansowane zostaną z ofiar kolędowych oraz z przyszłych kilku zbiórek niedzielnych zaplanowanych w 2015 roku.
Wydarzeniem smutnym było zarzewie pożaru w naszej kotłowni, który nie rozprzestrzenił się tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, ponieważ miało to miejsce w czasie wieczornej Mszy św. w sobotę 15 listopada br. Dziękuję wspaniałej chorzowskiej Straży Pożarnej, która bardzo błyskawicznie uporała się z tym groźnym przypadkiem. Dziękując im za u r a t o w a n i e naszego kościoła, w miesiącu lutym odprawimy za wszystkich strażaków Msze św. gregoriańskie (30 mszy Św. dzień po dniu). Myślę, że wszyscy jesteśmy im bardzo wdzięczni.

2. Życie duchowe Parafii.
W naszym kościele jest możliwość uczestniczenia codziennie we Mszy św., a w niedzielę aż siedmiokrotnie. Odprawiamy Msze św. dziękczynne, za zmarłych Proboszczów i kapłanów, za zalecanych, za dusze w czyśćcu cierpiące, za misje, 60 Mszy św. w ciągu roku za Parafian, za szkoły, nauczycieli, za młodzież, za rodziny i za dzieci oraz za chorych i starszych Parafian.
W mijającym roku 2014 Chrztów Św. udzieliliśmy 168, niestety większość ze związków niekościelnych i nieślubnych.

Ślubów katolickich było niestety tylko 32. Ciągle jest mała świadomość, że jesteśmy Kościołem Katolickim, posiadającym możliwość zaproszenia Pana Boga do naszych rodzin, które powstają często tylko jako związki luźne bez nadziei na trwałą i mocną rodzinę. Za mało korzystamy z przywileju, jaki daje nam chrzest czyli zakorzenienie w Chrystusie. Warto sobie uświadomić, że w czasie chrztu dzieci, obiecujemy samemu Bogu, że będziemy wychowywać siebie i swoje dzieci w duchu chrześcijańskim, Kościoła, który posiada bardzo konkretne przykazania tak Boże, jak i kościelne. Nie jesteśmy wyznawcami dowolnie pojmowanej wiary, trzeba bardziej zawierzyć Panu Bogu. Bo co jest większą wartością? Mówienie, że noszę wiarę w sercu jest z gruntu nie logiczne, jeśli jej nie wyznajemy a często ją lekceważymy a nierzadko do niej się nie przyznajemy. Nie możemy wszystkiego zwalać na słabych księży, bo są też bardzo gorliwi.
Do życia duchowego należy także sakrament Bierzmowania, do którego przygotowuje się przez rok szkolny grupa młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych oraz przygotowanie do wspaniałej uroczystości Pierwszej i Wczesnej Komunii Św. W roku ubiegłym do tego sakramentu przeszło 100 dzieci. Ta liczba będzie teraz wzrastać. Bardzo silnym zjawiskiem duchowym jest odwiedzanie w każdą niedzielę z Komunią św., w waszych domach, chorych i starszych wiekiem: było 533 odwiedzin! Dziękuję naszym szafarzom, którzy ten trud podejmują, mimo, że mają swoje obowiązki rodzinne.

Do życia duchowego należy także okazja skorzystania ze Spowiedzi św. przed mszami oraz w sobotę i w stałym konfesjonale w kościele Św. Jadwigi w Chorzowie.

W naszej Parafii można pogłębić swoje życie wewnętrzne przez udział w trwającej nieustannie modlitwie różańcowej (Róże Różańcowe, Różaniec rodziców za swoje dzieci), a także przez udział w nabożeństwach czwartkowych (o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne), w nabożeństwach pierwszopiątkowych, pierwszosobotnich, do Św. Józefa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w cudownej ikonie naszego kościoła, w grupach modlitewnych, biblijnych, naukach przedmałżeńskich, w poradni dla osób uzależnionych, w poradnictwie prawnym. Osobnym sposobem jest także możliwość pogłębiania swej wiary w Legionie Maryi, Oazie, Dzieciach Maryi czy Ministrantach.
Do troski o życie duchowe zaliczam także wspólną modlitwę w waszych domach podczas kolędy. Jest to niezwykły dar, że prosicie księży o błogosławieństwo rodzin i mieszkań, w których przebywacie na co dzień. Dar błogosławieństwa jest naszym największym atutem, posiadanym przez Kościół, a zarazem najstarszym gestem upraszania samego Boga, by był nam życzliwy („Bez Boga ani do proga”). Życzliwym i dobrym musi być każdy człowiek ale czymś co nas wyróżnia – jest jeszcze możliwość zwrócenia się do Boga o błogosławieństwo.
Księża. Jest nas w parafii czterech. Proboszcz, dwóch wikariuszy oraz rezydent ks. Jerzy Dadaczyński. Ks. Jerzy niestety jest chory co wszyscy widzimy a aktualnie przebywa w szpitalu. Proszę o gorącą modlitwę, wszak służy nam już dwadzieścia lat. Chciałbym podziękować Kapłanom za ich służbę, za sprawowanie codziennej Mszy św., posługę w konfesjonale, za kazania dla dorosłych i dla dzieci, za zaangażowanie, za nie poddawanie się trudom, sytuacjom przygnębiającym za trwanie w powołaniu. Może doczekamy odważnych młodych ludzi, którzy podejmą się tej posługi również z naszej Parafii? Modlimy się o to.

Dziękuję im za pracę w szkołach: ks. Krzysztofowi Patasowi w Zespole Szkół Katolickich i ks. Pawłowi Kaczmarczykowi za pracę w trudnym Gimnazjum nr 5, a ks. Jerzemu za jego wkład w naukową działalność Kościoła. Niedawno został zaaprobowany w Watykanie tytuł profesora dla niego. Gratulujemy serdecznie!
Dziękuję przy tej okazji wam, którzy nas utrzymujecie finansowo przez różne formy: stypendia mszalne, ofiary kolędowe i za nieustanną modlitwę za nas słabych ludzi. Przy tej okazji przepraszam za jakiekolwiek uchybienia i niedociągnięcia z naszej strony.

3. Zarządzanie Parafią. Finanse.
Parafia jest bardzo dużym organizmem, w którym mieszają się sprawy duchowe, ale i materialne. W naszej parafii też trzeba używać środków finansowych. Parafia aby utrzymać dobra materialne, które posiada musi wypełniać wszystkie zobowiązania jakie na niej ciążą. Musi utrzymać w dobrym stanie budynki, cmentarz, obejście, probostwo, ogród i chodniki wokół 3 hektarowej powierzchni. Musi także płacić należności za wodę, prąd, opał, śmieci, podatki od nieruchomości, remonty, naprawy bieżące, podatki od dochodów, ZUS pracowników, administrację cmentarza, bazę komputerową cmentarza, co roku uaktualnianie grobów, prace na cmentarzu, archiwa kancelaryjne, księgi parafialne, sprzątanie, dekoracje, zakup kwiatów i strojenie kościoła, wystrój świąteczny, czystość a więc pranie wszystkiego co służy liturgii, zakup wina komunikantów, kadzidła, ubezpieczenie budynków, kuchnia, nagłośnienie, konserwacja audiowizualna wszystkie wyżej wymienione już poradnie. Parafia posiada profesjonalny serwer wszystkich danych tak kancelaryjnych jak i cmentarnych. Wykonują to wszystko pracownicy zatrudnieni w parafii. Jest ich ponad dwudziestu. Część z nich wykonuje swoje prace za darmo.

Do tego trzeba dołożyć zobowiązania finansowe wobec Kurii, Seminarium, Misji, Stolicy Apostolskiej, miejsc świętych w Ziemi Świętej, zakony kontemplacyjne, KUL i Wydział Teologiczny, Świętopietrze, Dzieło Nowego Tysiąclecia, Fundusz dla dzieci uzdolnionych a biednych, Kościoły Wschodnie, Fundusz Obrony Życia, renowacja Katedry i wiele okolicznych zbiórek, którymi wspomagamy innych: Hospicjum, niepełnosprawnych, wyjazdy wakacyjne dzieci, wsparcie budowy kościoła w Maciejowicach, Misje na Ukrainie oraz Białorusi. Ogromną finansową akcją jest całoroczne wspomaganie biednych przez codzienne wydawanie żywności, węgla, lekarstw, wsparcia finansowe w różnych potrzebach, urządzanie Wigilii.

Te wszystkie zobowiązania trzeba pokryć z dochodów Parafii. Tego jest bardzo dużo. Wszystkie bieżące zobowiązania są opłacane. Mamy trochę długów za trwające inwestycje, ale wydaje się, że stopniowo będziemy mogli je spłacać / w tym są: resztę za dach probostwa, organy, renowacja probostwa./

Dlatego dziękuję wszystkim za poczucie obowiązku finansowego i wszystkie środki, którymi możemy tak wielką instytucję utrzymać. Dziękuję za regularne wpłaty na konto parafii, za ofiary w niedzielę i święta, za uiszczanie opłat cmentarnych / rezerwacje i pogrzeby/ za opłaty ślubne, chrzcielne, ofiary za msze święte, darowizny, za ofiary kolędowe za każdą waszą wspaniałomyślność!

Z tych dochodów parafia odprowadza również do Urzędu Skarbowego podatki.

4. Podziękowania szczegółowe

– Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. Arnoldowi Dendrze, Januszowi Skupinowi, Romanowi Brodowemu i Michałowi Gamratowi

– Całej służbie kościelnej: kościelnemu Tomaszowi Kulikowi, organistom Czesławie Honysz, Dominikowi Kabotowi z Chropaczowa;

– Pani Annie Mulorz, która dba o czystość bielizny ołtarzowej i szat liturgicznych
oraz pani Zofii Breguła za dbałość o kwiaty w naszej świątyni.
Paniom sprzątaczkom: Irenie Bula i Krystynie Jankowskiej za rzetelne sprzątanie kościoła.

– Pracownikom probostwa: pani Barbarze Gonera za pracę w kancelarii Parafii, panu Grzegorzowi Zielińskiemu za pomoc w administrowaniu

– pracownikom cmentarza Dariuszowi Bielakowi, Arturowi Nowakowi, Jackowi Wójcikowi oraz Marzenie Nowak.

– całej ekipie pracownikom, którzy troszczą się o wszelkie bieżące naprawy, ślusarskie, elektryczne, stolarskie: głównemu elektrykowi Tadeuszowi Tomali , od prac stolarskich i urządzeń sanitarnych: Panu Markowi Zimoląg, gospodarzowi Łukaszowi Kulikowi, i niezastąpionemu w sprzątaniu obejścia kościoła – Panu Józefowi Tinschertowi

– pracownikom budowlanym: Kazimierzowi Bierzyńskiemu i Mieczysławowi Krupińskiemu.

– Dziękuję dbającym o probostwo, żebyśmy czuli się w nim jak w rodzinnym domu, a więc: paniom gospodyniom Genowefie Dryndzie i Barbarze Śliwakowskiej, paniom sprzątaczkom Halinie Malik i Sabinie Fuchs, pani Urszuli i Barbarze Kopeć. Te Panie obsługują także wszystkich dzwoniącym i proszącym o pierwszą informację parafialną one także wydają codziennie jedzenie potrzebującym.

Dziękuję także wszystkiej młodzieży i osobom pomagającym przy większych uroczystościach na probostwie.

– Bóg zapłać także pani księgowej Teresie Gołąbek, informatykom: Panu Skuteli i Dariuszowi Gołąbkowi oraz Panu Patasowi za konserwację nagłośnienia w kościele.

– Serdeczne podziękowania składam także osobom, które swój czas i serce poświęcają naszej parafii i jej mieszkańcom: Ewie Plona prowadzącej bibliotekę nas zakrystią pani Wolny zajmującej się naukami dla narzeczonych w Poradni Życia Rodzinnego, Jerzemu Grabiańskiemu za udzielanie bezpłatnych rad prawnych nie tylko mieszkańcom naszej parafii, Dariuszowi Pietrkowi za prowadzenie punktu leczenia uzależnień, Sebastianowi Michalikowi za prowadzenie strony parafialnej internetowej, kronikarzowi Januszowi Karasiowi

– Osobne słowa podziękowania składam Dyrektorom i Gronom Pedagogicznym Szkół i Przedszkoli leżących na terenie naszej parafii za ich trud i służbę najmłodszym mieszkańcom naszej parafii oraz za dobrą współpracę z parafią i kapłanami.

– Dziękuję naszym katechetom: Siostrze Donacie, Beacie Dendra, i Tadeuszowi Kokotowi za ich pasję i wspaniałą pracę z dziećmi i młodzieżą. Bóg zapłać wszystkim animatorom , przygotowującym młodzież do Bierzmowania / jest ich kilkunastu/

Osobne słowa podziękowania kieruję do wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów. Imiennie chciałbym tutaj wymienić Ogrodnictwo państwa Hajdysek, którzy od wielu lat „ubierają” nasz kościół w kwiaty ze swojej szklarni. Dziękuję także w imieniu swoim i ponad setki najbiedniejszych Piekarni pani Sybili Fraj z ul. Cmentarnej za codzienne przywożenie chleba

– Dziękuję także panu Robertowi Gierkowi i jego współpracownikom za ich wspaniałą pracę w na rzecz mieszkańców naszej parafii, zwłaszcza osób starszych.

– Nie sposób także pominąć w tych podziękowaniach tych wszystkich, z którymi współpracujemy: miejskiego konserwatora zabytków doktorowi Henrykowi Mercikowi, firmie dekarskiej pana Adama Binioszka, firmie przewozowej TRANSBEJ pana Jerzego Bębenka, u którego kupujemy opał czy wreszcie pani Łucji Śmiejka i pracownikom Zakładu Fotograficznego z ul. Krzyżowej 12 za pomoc i współpracę z Parafią.
Na koniec dziękuję członkom wszystkich grup parafialnych: Ministrantom, Dzieciom Maryi, Oazie, Legionowi Maryi, Kołu Różańcowemu, Scholi za ich pracę dla dobra całej wspólnoty.

Jeśli kogoś pominąłem, to serdecznie przepraszam. Wiele zaangażowanych w życie naszej wspólnoty ludzi. Wiele nieocenionego dobra. Dlatego nie sposób wyrazić wdzięczności, która byłaby temu dobru właściwa.

To wszystko staram się ogarnąć i tym zarządzać:

Wasz Proboszcz Ks. Antoni Klemens
w 21 roku proboszczowania


radiom