Przywitanie nowego proboszcza ks. Sławomira Szwetera. foto Janusz Karaś