Pismo ministra zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego