13.04 – 20.04


Bractwo Gwarków poleca

Kanonizacja Jana Pawła II, stała się okazją do wydania w ramach Pocztu Gwarków Śląskich książki pod tytułem „Polski górnik został świętym”. Pozycja zawiera opis drogi Karola Wojtyły do świętości począwszy od pracy jako robotnik w kamieniołomie w Zakrzówku koło Krakowa. Ukazuje wpływ osobowości Papieża na kształtowanie się tożsamości ludzi pracy. Gromadząc obszerny materiał faktograficzny podjęto próbę ukazania w nowym świetle związków łączących śp. Ojca Świętego z górnikami (węgla i soli) południa Polski. Zamieszczone zostały m.in. zdjęcia ze wspólnych spotkań Papieża z górnikami. Pozycję opracował Zespół Redakcyjny pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Bronisława Barchańskiego z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
Książkę można nabyć m.in. w siedzibie Bractwa Gwarków w Katowicach, przy ul. Kilińskiego 15, Tel. 519 318 850, 519 318 856