08.02.2015ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA
OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH NAJBLIŻSZYCH,
ORAZ CHĘTNYCH DIECEZJAN
DO LOURDES

W dziękczynienie za 90 lat istnienia naszego lokalnego Kościoła wpisujemy kolejną inicjatywę duszpasterską: archidiecezjalną pielgrzymkę osób chorych, niepełnosprawnych, ich najbliższych oraz wszystkich chętnych do Lourdes. Wydarzenie zaplanowaliśmy w dniach 10-16 maja br. Przejazd nastąpi specjalnym pociągiem. Pielgrzymka do Lourdes nie jest wyłącznie ofertą biura pielgrzymkowego i nie ma charakteru komercyjnego. Zarówno organizatorzy, lekarze, jak i osoby, które zadeklarują chęć służby chorym będą uczestniczyć w kosztach tego wydarzenia. Mając na uwadze odległość, jaka dzieli nas od Lourdes, organizacja kolejowej pielgrzymki wiąże się z dość dużymi nakładami finansowymi. Warto jednak postawić na jej owoce duchowe, w których będą uczestniczyć zarówno pątnicy, jak również ci, którzy okażą im życzliwość i wsparcie organizacyjne. Jesteśmy przekonani, że to przedsięwzięcie może stać się cennym darem rodziny i przyjaciół dla bliskiej osoby, doświadczonej chorobą albo przeciwnościami wieku.

Dlaczego właśnie Lourdes?
Odpowiadając na przesłanie skierowane przez Matkę Bożą do św. Bernadetty Soubirous, podejmujemy – na wzór wielu krajów – próbę wyjazdu o charakterze diecezjalnym, dając pierwszeństwo osobom doświadczonych cierpieniem i chorobą. Wszak Lourdes nazywane jest światową stolicą chorych. Z tym sanktuarium św. Jan Paweł II związał obchody Światowego Dnia Chorych.

Kto organizuje pielgrzymkę?
Pomysłodawcami i koordynatorami przedsięwzięcia są księża: Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych i Krzysztof Tabath, archidiecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia. Za stronę merytoryczno-formalną pielgrzymki odpowiada Pani Jolanta Potempa, dyrektor Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Archidiecezji Katowickiej.

Kogo zapraszamy do Lourdes?
Uprzywilejowanymi pielgrzymami będą chorzy i niepełnosprawni, choć inicjatywa przeznaczona jest dla wszystkich osób dobrej woli. Organizatorzy zapewniają uczestnikom profesjonalną opiekę medyczną. Udział w pielgrzymce potwierdziło kilkunastu lekarzy o różnych specjalizacjach. Nie zabraknie pielęgniarek. Wszyscy oni jako pielgrzymi włączą się w opiekę nad najbardziej potrzebującymi. Mając na uwadze fakt, że pielgrzymka na tak dużą skalę organizowana jest w naszej archidiecezji pierwszy raz, każdy chory potrzebujący stałej opieki, winien pielgrzymować z osobą wspierającą. Chorym, nie wymagającym indywidualnej opieki, będą pomagali też pielgrzymi-wolontariusze.

Dlaczego pociągiem?
Rozważaliśmy opcję samolotową, ale doszliśmy wspólnie do wniosku, że przejazd pociągiem umożliwia dotarcie do Lourdes tym chorym, którzy nie mogą podróżować innymi środkami lokomocji. Skład pociągu utworzą wagony z kuszetami (4-lub 6-osobowymi) wraz pościelą. Komfort jazdy podniesie klimatyzacja i nagłośnienie składu. W każdym wagonie do dyspozycji pielgrzymów będzie konwojent oraz osoba wyznaczona przez organizatora. Ponadto, podróżowanie pociągiem sprzyja zawiązaniu pielgrzymkowej wspólnoty poprzez wspólną modlitwę, wygłaszane konferencje i spotkanie innych pątników. Przewoźnik wyznaczył trasę prowadzącą do Francji przez Czechy, Austrię i Niemcy.
W 1989 r. śp. ks. dr Czesław Podleski, wieloletni duszpasterz krajowy Apostolstwa Chorych, wybrał się do Lourdes w nietypowy sposób: wynajął dla uczestników pielgrzymki jeden wagon, który „doczepiano” do liniowych pociągów jadących w stronę Francji. Po wielu dniach pielgrzymi dotarli do sanktuarium w Lourdes.
Obecnie mamy nowe możliwości. Jeśli wspólnymi siłami zbierzemy ok. 400 pielgrzymów, z Katowic do Lourdes wyjedzie specjalny pociąg PKP Intercity. W jedną stronę pokona 2700 km. Czas przejazdu wyniesie ok. 35 godzin.

Zakwaterowanie i wyżywienie w Lourdes
Miejsca noclegowe dla wszystkich uczestników zarezerwowano w Domu Pielgrzyma „Notre Dame”. Budynek bez barier architektonicznych może pomieścić w prostych, a zarazem komfortowych warunkach nawet 900 pielgrzymów. Usytuowano go nad brzegiem rzeki Gave de Pau – naprzeciw bazyliki sanktuaryjnej. Wyjątkowość Domu Pielgrzyma polega m.in. na tym, że funkcjonuje niczym szpital, zapewniając właściwą opiekę chorym i niepełnosprawnym. Grupa z Katowic będzie ulokowana w jednym skrzydle Domu Pielgrzyma. Do naszej dyspozycji pozostaną pokoje 2-, 3- i 6-osobowe, sale spotkań, cztery jadalnie, dyżurki lekarskie, gabinety zabiegowe, wózki dla chorych i osłabionych oraz taras z widokiem na sanktuarium.
Organizatorzy zapewnią pielgrzymom „wzmocnione” śniadanie, ciepłą obiadokolację i dostęp do aneksów kuchennych celem przygotowania prostych posiłków np. kanapek.

Program pielgrzymki
Podczas trzydniowego pobytu w Sanktuarium poznamy m.in. miejsca związane z życiem św. Bernadetty, pomodlimy się przy Cudownej Grocie, w bazylice Niepokalanego Poczęcia, w tzw. bazylice różańcowej, w podziemnej bazylice św. Piusa X. Wraz z innymi pielgrzymami będziemy uczestniczyli w międzynarodowej Mszy św., celebrowanej przez abp. Wiktora Skworca, przeżyjemy Drogę Krzyżową i będziemy uczestniczyć w wieczornych nabożeństwach i procesjach ze świecami. Chętni będą mogli skorzystać z kąpieli w basenach, wypełnionych wodą z cudownego źródła.
Celem ułatwienia przemieszczania się po Lourdes, pielgrzymi będą podzieleni w razie konieczności na mniejsze grupy, prowadzone przez przewodników. Nie zabraknie także czasu na zakup pamiątek.

Koszty uczestnictwa
Cena pielgrzymki wyniesie: 1950 zł + 150 €. W niej zawiera się:
• przejazd pociągiem Katowice – Lourdes (t/p);
• ubezpieczenie;
• transfery autokarowe w Lourdes: dworzec SNCF – zakwaterowanie (t/p);
• zakwaterowanie;
• wyżywienie w Lourdes;
• realizację programu na terenie sanktuarium: oprowadzanie po sanktuarium,
bilety wstępu;
• opiekę przewodników i wolontariuszy;
• pakiet żywieniowy na podróż powrotną z Lourdes do Katowic.
Użyteczne informacje:
Na czas przejazdu z Katowic do Lourdes i pobytu w Lourdes pielgrzymi winni zaopatrzyć się w odpowiedni suchy prowiant. Konwojenci zapewnią w poszczególnych wagonach dostęp do kawy i herbaty. Ze względów bezpieczeństwa w wagonach obowiązuje zakaz gotowania wody przez podróżnych.

Informacje i zapisy:
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, www.pielgrzymki.katowice.pl,
tel. 32 356 90, 519 546 303. Na stronie internetowej Duszpasterstwa Pielgrzymkowego można pobrać kartę uczestnictwa w pielgrzymce tzw. formularz zgłoszeniowy.