06.04 – 13.04.2014


Drodzy Parafianie!

Nasze życie wiary realizuje się przede wszystkim w naszej intymności. Są jednak sytuacje, kiedy to co dokonuje się w sercu wymaga publicznego świadectwa. Takim „czasem świadectwa” jest m.in. wizytacja kanoniczna, czyli czynność apostolska biskupa w diecezji. Ukazuje ona, że biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego i jest jakby duszą biskupiego posługiwania.

Przewidzianą w prawie Kościoła wizytację duszpasterską przeżywać będziemy w nadchodzącym tygodniu. Ks. bp Wiktor Skworc, Pasterz Archidiecezji Katowickiej, przybędzie do nas jako następca Apostołów, aby z się nami modlić, by doświadczyć naszego zaangażowania w życie religijne oraz naszego zatroskania o kościół, cmentarz i wszystkie dzieła naszej wspólnoty parafialnej. Chce także spotkać się ze wszystkimi parafianami, dlatego w programie jego odwiedzin znalazły się wszystkie stany. Do uczestnictwa w tych spotkaniach serdecznie zapraszam. Niech będzie to czas ufnej modlitwy o Boże błogosławieństwo dla naszych Rodzin i całej Parafii.

Ks. Proboszcz Antoni KLEMENS

Piątek – 11 kwietnia 2014 r.

9.00 spotkanie z seniorami w Domu Parafialnym przy ul. Pudlerskiej

10.00 wizyta w Szkole Podstawowej Nr 17 im. bł. Jana Pawła II

11.00 wizyta w Gimnazjum Nr 5 im. Józefa Lompy

13.00 obiad i indywidualne spotkania w kapłanami pracującymi w parafii

16.00 wizyta w domu chorego parafianina

17.00 spotkanie z kapłanami Dekanatu Chorzów

17.45 liturgiczne powitanie ks. Arcybiskupa i wprowadzenie do kościoła

18.00 Eucharystia pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa

18.45 w kościele spotkanie z grupami apostolskimi działającymi w parafii: Domowy Kościół,
Legion Maryi, Koło Różańcowe, Róża Różańcowa Dzieci, grupa modlitewna, grupa
pielgrzymów „Camino”, grupa medytacji biblijnej, grupa biblijna, animatorzy
przygotowujący młodzież do Bierzmowania, grupa kultury chrześcijańskiej przy
Bibliotece Parafialnej, Schola, lektorzy.

Sobota – kwietnia 2014 r.

19.00 na probostwie spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską, Grupą Synodalną, kateche-
tami, szafarzami, powiernikiem rodzin, kancelistką, prowadzącymi poradnię uzależ-
nień i prawniczą oraz pracownikami Parafii.

Niedziela – 13 kwietnia 2014 r.

7.30 i 9.00 Homilie w czasie Eucharystii

10.30 Suma Parafialna pod przewodnictwem i z homilią ks. Arcybiskupa

11.30 w krypcie spotkanie z ministrantami, wspólnotą Dzieci Maryi i Oazą

12.00 Homilia dla dzieci