01.03.2015


Nominacja

ks. Jan SOŁTYSIK

Informujemy, że na mocy dekretu Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 23 lutego 2015 r. były wikariusz naszej parafii (w latach 2010-2013) ks. Jan SOŁTYSIK, dotychczasowy wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie, został mianowany administratorem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w mysłowickiej dzielnicy Kosztowy.

Najstarsza wzmianka o Kosztowach pochodzi z 1391 roku, kiedy to książę opawsko-raciborski podarował ją wraz z Chełmem i Imieliniem biskupom krakowskim. W XV wieku Kosztowy były niewielką wsią, osadzoną na prawie niemieckim, którą wspomina Jan Długosz w swojej kronice. W swoje historii Kosztowy były włączane pod różne panowania. Przyłączono je do Prus, do Księstwa Warszawskiego , a po zjednoczeniu Niemiec Kosztowy stały się częścią nowego państwa, a nazwa została zmieniona na Kostowy.

W granicach państwa polskiego Kosztowy znalazły się dopiero w 1922 roku. W 1973 roku Kosztowy włączono na trzy lata do miasta Wesoła Śląska. Następnie po kolejnych zmianach administracyjnych państwa Kosztowy stają się dzielnicą miasta Mysłowice, gdzie pozostają do dnia dzisiejszego.

Kosztowy oraz sąsiednie Krasowy związane były pierwotnie z parafią Lędziny, następnie częściowo z Chełmem i Dziećkowicami. Równolegle starania obu wsi o kościół spowodowały utworzenie wspólnego dla Kosztów i Krasów tymczasowego kościoła adaptowanego z restauracji. Po bardzo dynamicznej rozbudowie Kosztów, w 1976 r. utworzono w części miejscowości przynależnej do parafii Dziećkowice placówkę duszpasterską pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Pod koniec 1980 roku uzyskano zezwolenie na budowę kościoła (foto poniżej), który poświęcił 24.08.1992 r. abp Damian Zimoń.

Ks. Jan będzie czwartym proboszczem od czasu erygowania kosztowskiej parafii. W dniu dzisiejszym (01.03.2015) podczas Sumy o godz. 10.30 nowy proboszcz nominat zostanie uroczyście wprowadzony na swój urząd przez Dziekana Dekanatu Mysłowice.

Księdzu Janowi SOŁTYSIKOWI gratulujemy nominacji i polecamy jego posługę w nowej parafii opiece Matki Bożej i naszego patrona Świętego Józefa.

kościół w Kosztowach